Jukon luottamusmieheksi?

542
22157

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi valtakunnallisista pää-sopijajärjestöistä. JUKO neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKO valvoo yli 200 000 palkansaajan etuja.

Yleistä

Luottamusmiesjärjestelmä on yleensä pääsopijajärjestökohtainen. Pääsopijajärjestöt ovat neuvottelupöydässä sopijaosapuolina edustettavuudeltaan samansuuruisia.

JUKOlla on noin 3 700 luottamusmiestä, joista yli 700 pääluottamusmiestä ja 1 600 luottamusmiestä.

Luottamusmiesvaalit

Vaalien järjestämisestä vastaavat luottamusmiehet. Vaaleissa jokaisella JUKOn jäsenliittojen jäsenellä on sekä ehdokas- että äänioikeus. On tärkeää, että eri ammattiryhmien/sopimusalojen edustus on mahdollisimman kattava paikallisessa luottamusmiesorganisaatiossa. Vaaliohjeet löytyvät JUKOn kotisivuilta sektoreiden alta.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta luottamusmieheksi, ota rohkeasti yhteyttä pääluottamusmieheen tai omaan liittoosi. Tehtävästä selviytyy kyllä!

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies edustaa edustamaansa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeää on myös edustettavien jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Monet luottamusmiehet toimivat lisäksi erilaisissa yhteistoimintaryhmissä. Luottamusmiestehtävä on hyvin palkitseva: saat näköalapaikan työelämän kiemuroihin ja opit uusia asioita.

Apua ja tukea on tarjolla

JUKO ja jäsenliitot kouluttavat luottamusmiestehtäviin. Tarkempia tietoja koulutuksesta saat JUKOn ja liittosi kotisivuilta. Tukea saat myös omasta liitostasi sekä JUKOn toimihenkilöltä.

juko_vaalilogo_cmyk_150206