Katri Valve rohkaisee olemaan esillä

145
6270

Vantaan seurakuntien diakonia- ja yhteiskuntatyön sihteeri Katri Valve iloitsee yhteistyöstä kaupungin ja muiden verkostossa olevien tahojen kanssa.

Seurakuntatyössä on tärkeää mennä ihmisten keskelle ja verkostoitua, siten myös etsiä yhteistä hyvää ihmisten auttamiseksi. Vantaan seurakunta on haluttu yhteistyökumppani, ja minulla on kokemus, että meitä kuunnellaan ja meidän asiantuntijuutta arvostetaan, toteaa Katri Valve.

Seurakunnat eivät voi Valveen mielestä lähteä yhteistyöhön tai erilaisiin hankkeisiin vain omilla tavoitteillaan tai määrittelemään, miten asioiden tulisi olla. Hänen mielestään esillä pitää olla, mutta hyvää yhteistyötä viedään eteenpäin kuuntelemisen ja verkostoitumisen kautta.

– Kirkossa on diakonia- ja nuorisotyössä huippuammattilaisia, joiden näkemykset jäävät liian usein piiloon. Meillä tulisi olla uskallusta sanoittaa, mitä kirkossa tapahtuu. Siten kirkko tulisi myös aktiiviseksi toimijaksi muuttamaan yhteiskunnan rakenteita. Meillä on vahva sanoma, miten heikompia kuunnellaan, Valve tähdentää.

Hyvästä yhteiskunnallisiin rakenteisiin yltävästä hankkeesta Valve nostaa esille Vantaan seurakuntien, diakoniammattikorkeakoulun, kaupungin, 30 yrityksen ja noin 20 vantaalaisen järjestön Yhteinen pöytä -hankkeen.

– Hankeen tehtävänä on vahvistaa kansalaistoimintaa ja kehittää logistiikkakeskus ruuanjakeluun. Hanke tulee ottamaan kantaa toiminnallaan yhteistyötapoihin, kansalaistoiminnan suuntiin ja ekologisiin kysymyksiin ylijäämäruuasta.

 Työkäytänteitä muuttamaan?

Kirkko kiinnostaa, ja sen toimintaa paikallistasoilla seurataan tarkasti.

– Julkisia palvelujärjestelmiä leikataan, ja seurakuntien rakenteissa tapahtuvat muutokset totta kai tulevat näkymään toiminnassamme ja palveluissamme. Aika haastaa miettimään uusia työskentelytapoja ja karsimaan byrokratiaa, mikä maksaa. Meidän tulisi tässä arjessa pystyä jalkautumaan ja kohtaamaan aidosti ihmisiä, myös niitä, jotka lähtevät kirkosta.

Valveella on kokemusta myös kansainvälisestä työstä, jossa työkäytänteitä on muutettu resurssien vähentyessä. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Hollannin, jossa työntekijät itse kyseenalaistivat työtapansa.

– Meidän on etsittävä muita rahanlähteitä kuin verotulot. Hankkeita tulee olemaan jatkossa, ja meillä pitäisi olla valmiuksia ja osaamista rahoituskanavien löytämiseksi.

Koulutus kantaa

Valve aloitti työnsä 20 vuotta sitten Espoosta, josta hän siirtyi Tampereen kautta Vantaan seurakunnille töihin. Takana on ylempi amk -tutkinto, opettajatutkinto ammatilliselle puolelle ja toiminnallisen ryhmätyönohjaajan tutkinto. Parhaillaan hän opiskelee työnohjaajaksi. Valve toimii esimiestehtävissä ja tekee yhteistyötä Vantaan seurakuntien johtavien diakoniatyöntekijöiden kanssa.

– Minulle kouluttautuminen on tuonut mahdollisuutta tarkastella asioita eri näkökulmista. Lähtökohtaisesti olen opiskellut itseäni varten, halunnut kehittyä työssäni. Hirveän tärkeää olisi kyllä kirkon toiminnan kannalta, että kirkko käyttäisi sen ammattitaidon hyväksi, mitä työntekijät ovat hankkineet, pohtii Valve.

Vastapainoa työlle tuovat perhe ja lapsen harrastukset.

– Teemme kaikkea mitä 4-vuotiaan lapsen kanssa voi harrastaa. Ja kaikki kaikessa on Fiskarsin kyläympäristössä oleva perheen lomapaikka.