Kuka puolustaa ketä?

523
23809
SONY DSC

Näinä vuosina työn sankareina kirkosta eläkkeelle siirtyvät ovat ensimmäinen sukupolvi, johon on sovellettu koko työuran ajan virka- ja työehtosopimusta. Sankaruus tässä katsannossa tarkoittaa neljää vuosikymmentä kirkon töissä. Eduskunta hyväksyi lain evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksesta 20.12.1974. Ensimmäinen Kirkon yleinen virkaehtosopimus tuli voimaan 1.4.1975. Kirkon ensimmäistä luottamusmiessopimusta on sovellettu saman vuoden marraskuun alusta. Tässäpä lisämaustetta syksyn luottamusmiesvaaleihin, pidetään räväkät juhlavuoden vaalit!

Ulkoasultaan vaatimaton 75-sivuinen virkaehtosopimus otettiin vastaan ristiriitaisesti. Joillekin se vertautui Ilmestyskirjan pedon astumisena kirkkoon. Osa koki vihdoinkin demokratian koittavan kirkon henkilöstölle, kun asioista voitiin neuvotella työntekijä- ja työnantajaosapuolten kesken.

Aiemmin hengellisillä viranhaltijoilla oli ollut turvana kirkon palkkauslaki, muut olivat työnantajan hyväntahtoisuuden varassa. Valtio ja kunta olivat siirtyneet vastaavaan järjestelmään muutamia vuosia aiemmin. Oma järjestöni valmistautui toimintatapojen muutokseen liittymällä Akavaan 1973. Uudet keskusjärjestöhankkeetkaan eivät ole meitä innostaneet harkitsemaan muuta vaihtoehtoa kerran tehdyn valinnan jälkeen.

Julkisen sektorin sopimusjärjestelmä luotiin joukkovoimaan uskovalla vuosikymmenellä. Nyt arvostetaan yksilöllisistä valinnanvapautta ja uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja. Ay-liike näyttää istuvan huonosti tähän aikaan, vaikka työntekijä–työnantaja-perusasetelma ei ole muuttunut. Työntekijä myy osaamistaan, ja työnantaja maksaa siitä. Kirkossa palkka on alojemme osaajille liian pieni, joilla on kaksoiskelpoisuuden vuoksi lukuisia vaihtoehtoja muilla työmarkkinoilla.

Kirkon työmarkkinapöydässä neuvottelevat työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen (akavalaisten JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat) ja Kirkon työmarkkinalaitoksen edustajat. Siinä pöydässä ei näiden lisäksi ole paikkaa esimerkiksi työttömyyskassoilla, mistä sen vaihtoehdon valinnut ostaa ainoastaan työttömyysturvan. Oletko muuten tullut ajatelleeksi, että vain työttömyyskassaan kuuluva työtoverisi syö pöydässäsi?

Järjestömme työ diakonian viran säilyttämiseksi kirkon lainsäädännössä jatkuu. Diakonian virkojen täyttämättä jättämisten, diakonian tehtävien perusteettomat siirtämiset muiden työalojen työntekijöille ja näin diakonian virkojen lakkauttamiset on torjuttava.

Ay-liike on joukkoliike, jonka perustehtävä on puolustaa jäseniään. Kiitos sinulle diakonia- ja nuorisotyökoulutettu, kun jäsenyydelläsi varmistat liittosi toimintaedellytykset.

Riitta Hiedanpää 
toiminnanjohtaja, Dtl
riitta.hiedanpaa@dtl.fi