Onko minulla ammattitauti?

504
20251

Tällä palstalla lakimies Tuula Sillanpää vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Tavallisimpiin ammattitauteihin kuuluvat allerginen nuha, astma, liuotinainesairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jännetupentulehdus, rannekanavaoireyhtymä ja meluvamma.

Ammattitaudin mahdollisuutta aletaan selvittää, kun työntekijä tulee työterveyslääkärin vastaanotolle työstä johtuvien oireiden takia. Työterveyshuolto usein tietää etukäteen työpaikan terveysriskit. Niin sanottu suunnattu työpaikkaselvitys pyrkii tunnistamaan ammattitaudin aiheuttajat ja arvioimaan, onko altistuminen riittävää. Samalla arvioidaan muiden työntekijöiden altistumista ja annetaan työpaikalle ohjeita. Tärkeää on, että työpaikalla tiedetään ammattitautiepäilystä, jotta se voidaan tilastoida ja ottaa seurantaan. Lääkärillä on velvollisuus tehdä epäillystä ammattitaudista viipymättä ilmoitus aluehallintovirastolle.

Työterveyslääkäri voi ohjata työntekijän jatkotutkimuksiin lähialueen keskussairaalaan tai Työterveyslaitokselle, jolla on asiantuntemusta ammattitautien selvittämisessä. Ammattitauti vahvistetaan, jos puheena olevan altisteen tiedetään yleisesti voivan aiheuttaa tällaisen sairauden. Lisäksi edellytetään, että työntekijän sairaus todennäköisesti johtuu tästä altisteesta.

Jos työntekijä jatkaa työssä, jossa ammattitauti on todettu, hänen työskentelyään seurataan huolellisesti, käytännössä vähintään puolen vuoden tai vuoden välein. Seuranta on tarpeellista silloinkin, kun tehtävät muuttuvat. On syytä tarkkailla myös työtovereita, jotka työskentelevät samoissa tehtävissä.

Työnantajalla on velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutusyhtiö korvaa ammattitaudista työntekijälle muun muassa tarpeelliset sairaanhoitokulut, lääkkeet, matkakulut ja työkykyä ylläpitävät henkilökohtaiset apuvälineet. Lisäksi työntekijälle voidaan maksaa päivärahaa, tapaturmaeläkettä ja haittarahaa pysyvästä haitasta. Ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneet tutkimuskulut ovat korvattavia, vaikka sairautta ei lopulta todettaisi ammattitaudiksi. Maksettavaksi voi tulla myös hautausapu.

Joskus työntekijä joutuu riitelemään vakuutusyhtiön kanssa korvauksista korkeinta oikeutta myöten. Ratkaisu KKO:1998:22 koski homeongelmaa. Korkein oikeus katsoi, että koululla 14 vuoden ajan työskennellyt opettaja oli saanut ammattitaudin runsaasta homekasvustosta. Opettajalla oli ollut iho-ongelmia, päänsärkyä, ympärivuotista nuhaa ja hengenahdistusta. Vakuutusyhtiö velvoitettiin korvaamaan sairaudet ammattitautina.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen
riitta.hiedanpaa@dtl.fi
tai arja.lusa@knt.fi