Vaikuttaminen, arvonlisäys ja merkitys

356
19693

Ihmisiin pyritään vaikuttamaan kirjoittamalla ja puhumalla. Jo Aristoteles (384–322 e.a.a.) sanoi, että puhujan tulee vaikuttaa sanoilla kuulijan järkeen ja päättelykykyyn. Toiseksi kuulijalle pitää luoda emotionaalisesti suotuisa tunnetila viestin vastaanottamiselle. Kolmanneksi puhujan persoona synnyttää kuulijoissa vaikutelman luotettavuudesta.

Liittojen yhteinen YHTEIS=VOIMA-vaikuttajaseminaari kutsui osallistujat kuulemaan, mitä asiaa kirkon nuorisotyön- ja diakoniatyöntekijöillä on kirkon päättäjille. Mikä asia oli, siitä voit lukea tämän lehden pääartikkelissa. Vaikutuitko sinä?

Jokainen kirkon työntekijä on palkattu tekemään työnantajalleen tulosta eli arvonnousua. Työntekijän palkkaaminen on työnantajalle sijoitustoimintaa. Tämä saattaa tuntua markkinatalouden säännöltä,jolla ei olisi merkitystä kirkon työntekijälle. Mutta on sillä. Työn tekijän tuottamilla palveluilla luodaan arvoa kirkon jäsenyydelle. Arto Sunisen artikkeli arvonlisäyksestä ja seurakuntien tilinpäätöksestä avaa peruskäsitteitä ja auttaa ymmärtämään oman työn ja työalan vastuusta seurakunnan taloudesta.

Dinon tämän vuoden uutuus on juttusarja piispoista. Sarjan aloittaa Lea Taivalsaaren tekemä kasvatuksen piispan Seppo Häkkisen haastattelu. Nuoriso- ja diakoniatyöntekijöiden aseman vahvistaminen kytkeytyy Häkkisen mukaan koko kirkon aseman ja sen merkityksen säilyttämiseen tässä maassa ja kirkon jäsenistön keskuudessa. Parhaiten tämä tapahtuu siten, että hoitaa oman tehtävän mahdollisimman hyvin.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi