Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työtä ja osaamista kehittämässä

373
11732

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (yamk) on toteutettu Suomessa noin kymmenen vuoden ajan. Sen pohjana on ammattikorkeakoulu-tutkinto (amk), ja niiden yhteenlaskettu laajuus 300 opintopistettä on sama kuin yliopistojen maisteri-opinnoissa. Ylempien tutkintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää amk-tutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntemusta ja osaamista.

Lyhyen historiansa aikana ylemmät tutkinnot ovat hakeneet paikkaansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Yhtäältä on kysytty niiden tuottamaa lisäarvoa amk-tutkintoon verrattuna, toisaalta pohdittu niiden suhdetta akateemisiin maisteritutkintoihin. Tämä tuo mieleen keskustelun, jota käytiin aluksi myös amk-tutkinnoista ja koko ammattikorkeakoulujärjestelmästä.

Nyt näyttää siltä, että ylemmätkin tutkinnot ovat löytämässä paikkansa. Yhä useampi hakija kertoo haluavansa tutkinnon parantaakseen asemiaan työmarkkinoilla ja päästäkseen mukaan työnhakuihin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan sekä tulkkitoiminnan ylempiä tutkintoja. Yksi niistä on Diakonia ja kristillinen kasvatus, joka on sosiaalialan koulutusohjelma (90 op). Sitä on toteutettu vuodesta 2007 alkaen, ja syksyllä 2015 aloittaa viides ryhmä. Opiskelijat ovat olleet diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä, joilla on kirkollisen kelpoisuuden sisältävä sosionomin, sairaanhoitajan tai yhteisöpedagogin amk-tutkinto. Jatkossa tämä monialaisuus toivottavasti edelleen lisääntyy, kun nykyisin myös sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajat voivat hakeutua koulutukseen.

Tutkinnossa yhdistyvät teologiset, yhteiskunnalliset ja yhteisölliset näkökulmat. Myös johtamisen, viestinnän ja etiikan sisällöt ovat esillä. Punaisena lankana koulutuksessa kulkee opinnäytetyö (30 op) ja siihen liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opinnot. Opinnäytetyö, niin kuin muutkin oppimistehtävät, pyritään nivomaan työelämään, kirkon diakonian ja kasvatuksen käytäntöihin. Tätä toimintamallia ollaan aktiivisesti kehittämässä luomalla temaattisia, työelämään ankkuroituvia opinnäytetyöryhmiä.

Syksystä 2015 alkaen Diak tiivistää eri alojen ylempien koulutustensa välistä yhteistyötä. Niinpä kirkon alan opetus tapahtuu osittain yhdessä terveysalan ylemmän koulutuksen kanssa. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia monialaiseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen.

Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ylemmällä koulutuksella on alusta pitäen ollut myös kansainvälisiä yhteyksiä. Niihin on sisältynyt opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä intensiiviseminaareja.

Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään lähinnä Prahan Kaarlen yliopiston ja Oslon Diakonhjemmetin kanssa. Diakonhjemmet toteuttaa myös diakonia-alan tohtorikoulutusta (PhD). Se on yksi vastaus kysymykseen, miten opiskelemista voisi jatkaa yamk-tutkinnon jälkeen. Tohtorikoulutuksen eri mahdollisuuksien edistäminen lienee meillä täällä Suomessakin ammattikorkeakoulujärjestelmän seuraava kehitysvaihe. 

Kirjoittaja on yliopettaja Diakonia-ammattikorkeakoulussa.