Päätöksiä ja tekoja odotellessa

511
13848
SONY DSC

Kirkon parlamentiksi sanottu kirkolliskokous sai nelivuotiskautensa päätökseen marraskuussa. Moni asia tuli käsitellyksi ja sai lopullisen pisteen. Ainakin yksi asiakokonaisuus jäi päättämättä, virkakysymys. Toukokuun kirkolliskokous lähetti laajan ja vaiherikkaan keskustelun jälkeen kirkkohallituksen esityksen uudeksi diakoniviraksi lakivaliokuntansa ja perustevaliokuntansa valmisteltavaksi. Valiokunnat tekivät työtä käskettyä vielä kokousviikolla.

Päätöspäivän äänestys, jossa vastakkain olivat lakivaliokunnan mietintö ja eriävään mielipiteeseen lakivaliokunnassa nojaava esitys (kirkkohallituksen esitys uudeksi diakoniviraksi on kypsä päätettäväksi). Äänestystulos: 76 jaa, 30 ei, 1 tyhjä, 2 poissa. Asian jatkovalmistelu palautettiin kirkkohallitukselle lakivaliokunnan mietinnön voitettua äänestyksen.

Virkateologiasta katsotaan oltavan riittävän yksimielisiä. Vihkimysvirkaan piiriin kuuluvista yksimielisyys koskee tässä vaiheessa perinteistä karitatiivista diakoniaa tekeviä, diakonissoja ja diakoneja. Muiden työalojen osalta yksimielisyyttä ei ole. Tämä edellyttää lakivaliokunnan mielestä laajempaa teologista valmistelua. Kirkkohallituksen tulee selvittää muun muassa nykytilanteen ongelmat: vihkimystä koskevien säännösten puuttuminen, hiippakuntien erilaiset vihkimiskäytännöt, viranhaltijoiden oikeudet ja viran tunnukset, viran saaminen hengellisen kaitsennan piiriin ja kirkon ekumeeniset sitoumukset. Ja vielä olennainen selvitettävä, diakonaatti-käsitteen hyödynnettävyys uudistuksessa.

Valiokuntien esitykset ja niihin pohjautuva kirkolliskokouksen päätös asiassa oli yllättävä, joten monenlaiset reaktiot ovat ymmärrettäviä. Tässä vaiheessa omat ajatukseni ovat ristiriitaiset. Pelkistäen, onko lopulta syvimmiltään kysymys vallanjaon vaikeudesta kirkossa. Näkemys ei ole uusi, mutta edelleen perusteltu.

Väsyn kohta kuulemaan tositarinoita kirkon palkkausjärjestelmän kivijalkaan, tehtävänkuvaukseen, kohdistetusta piittaamattomuudesta. Tarkoitan niitä seurakuntia, joissa ei vieläkään ole tehty tehtävänkuvauksia, tai niitä ei ole päivitetty vuosien varrella. Vuosia järjestelmän käyttöönotosta tuli lokakuun alussa kuluneeksi kahdeksan. Lapsikin oppii viimeistään tokalla luokalla lukemaan. Työnantajan vastaa tehtävänkuvausten ajantasaisuudesta.

Ensi vuoden palkankorotuksiin liittyviä neuvotteluja varten loppusyksystä lähetettiin seurakuntiin kohdennettu kysely, jossa Jukon luottamusmiehiä, talouspäälliköitä ja kirkkoherroja pyydettiin arvioimaan palkkausjärjestelmän toimivuutta. Kyselyittäkin on selvää, että järjestelmä ontuu ilman ajantasaisia tehtävänkuvauksia. Jäädään kuitenkin odottelemaan joulun alla valmistuvaa analyysiä kyselystä.

Riitta Hiedanpää
toiminnanjohtaja, Dtl
riitta.hiedanpaa@dtl.fi