aktuellt

528
14989

Dtl:s styrelsemedlemmar är

(ersättaren i parentes): Carita Riitakorpi (Heidi Salminen), Jukka Rantanen (Sirkka Kiuru), Leena Kopperi (Eija Grönvall), ivi Rimpiläinen (Tanja Reinikainen), Virpi Pohjanen (Anneli Koskinen), Maria Rumpunen (Maija Kupsala). Carita Riitakorpi är valt till styrelsens viceordförande.

—————————————————————————————————–

Organisations beredskapsplan under arbete

Som en del av JUKO bereder den kyrkliga sektorn för tillfället en beredskapsplan för organisationer, med tanke på eventuella arbetsmarknadsåtgärder. Jukos styrelse valde vid sitt möte i november 2015 en arbetsgrupp för det här arbetet som består av Riitta Hiedanpää, Jussi Junni, Arja Lusa, Anne Kaitainen.

—————————————————————————————————-

Nya utrymmen för DIAK

Diak 1

Den 9 februari invigdes det nya kampuset. Invigningen betydde också ett rektorsbyte då Diaks rektor Jorma Niemelä gav maktens nycklar till den nya rektorn Tapio Kujalalle.

Diak vahdinvaihto

—————————————————————————————————-

Om behörighetsvillkor

Under 2016 görs ett utredningsarbete kring de behörighetsvillkor som gäller för tjänsterna. Före de fastställs ges behöriga instanser inom kyrkan och utbildningsarrangörerna möjlighet att uttala sig.

Kyrkans arbetsmarknadsverk har sänt ut ett brev, 5/16 om saken. I brevet ges information om hur ärendet bereds. T.ex. i annonser om arbetsplatser skall man inte mera hänvisa till behörighetsvillkoren, enligt biskopsmötet, för X tjänst.

Förbundens syn är den att gällande tjänster för diakoni och ungdomsarbetsledare skall behörighetsvillkoren fastställas centralt, utan lokala undantag. Utbildningen skall vara på YH-nivå, med inriktning på diakoni eller ungdomsarbete.

—————————————————————————————————-

Komplettering till Dino 4/2015, artikel om pension

Meningen ”Bevarande av branschvis pensionsålder förutsätter att man går i pension” kräver komplettering. Om man valt 60 år som pensionsålder och det uppfylls år 2016 eller 2017, bibehålls pensionsåldern ifall arbetsförhållandet fortsätter oavbrutet fram till pensionen. Om den nu valda pensionsåldern uppfylls först år 2018,är den nya pensionsåldern 3 månader högre och ifall den uppnås först år 2019 är den 6 månader högre, osv. Dvs. tidigaste möjliga tid att gå i pension höjs motsvarande framåt.

—————————————————————————————————-

Årets diakoniarbetare efterlyses

Du gömmer väl inte din fantastiska kollega? Föreslå hen till årets diakoniarbetare. Den som väljs skall med sin verksamhet lyfta fram ett aktuellt tema lokalt eller nationellt. Hen skall ha utvecklat sig själv, sin kompetens och diakoniarbetet. Dessutom kan hen vara en modig och fördomsfri utvecklare eller en vardagens knegare som tagit ansvar för gemensamma angelegenheter. Årets diakoniarbetare 2016 är medlem i Diakoniarbetarnas förbund.

Avdelningen, arbetslaget eller minst tio medlemmar i förbundet kan sända ett skriftligt förslag till förbundets styrelse före utgången av april 2016. Motivera ert förslag väl. Resultatet publiceras på Diakoni dagarna i Åbo.

——————————————————————————————————

Ilkka Kalliokoski Fortsätter som KNT:s ordförande

Ilkka Kalliokoski

KNT höll sitt årsmöte 12.1.2016 i Jyväskylä. Ilkka Kalliokoski valdes enhelligt att fortsätta som ordförande för KNT. Den nya perioden inleds 1.10.2016 och fortsätter till 30.9.2018. Kalliokoski verkar som ledande ungdomsarbetsledare i Esbo finska församling.

Årsmötet valde nya styrelsemedlemmar istället för avgående. Till perioden 1.10.2016 – 30.9.2019 valdes Sauli Paavilainen (ersättare Jyrki Kiukkonen), Jussi Maasola (ersättare Alpo Syvänen) och Timo Lampi (ersättare Anna Kärri).

—————————————————————————————————-

Ruth Kähkönen ny medlemssekreterare

30-åriga merkonomen Ruth Kähkönen valdes till förbundets medlemssekreterare på deltid (40%). Som andra medlemssekreterare (60%) fortsätter Tarja Hämäläinen. Till medlemssekreterarens uppgifter hör förbundets ekonomi- och löneförvaltning, medlemsregistret medlemsservice samt informationsuppgifter. Kähkönen har börjat 25.1.2016.

—————————————————————————————————-

KNT:s kansli flyttade till Akava huset

muuttomiehet

Ny postadress till kansliet är Järnvägsmannagatan 6 och ingången är från Klockbron 7.

—————————————————————————————————