Työyhteisö on kehittämisen arvoinen

523
30431

Suomen työelämä on Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Tämä on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hanke, joka käynnistyi jo 2013. Se on kansallinen hanke, jossa myös kirkko ja sen työpaikat on mukana. Miten tämä liittyy sinuun? Sinä olet avaintoimija omalla työpaikallasi.

Hyvä työyhteisö ei ole itsestäänselvyys. Sen eteen pitää tehdä töitä. Hyvän työpaikan ja toimivan työyhteisön taustalla on monta oikeaa tekoa, päätöstä, vastuunsa ja paikkansa tunnistavia toimijoita. Suomalaiset ovat jo sisäistäneet ajatuksen, että parisuhde tarvitsee hoitamista ja jatkuvaa kehittymistä vuorovaikutustaidoissa. Myös työyhteisöt tarvitsevat hoitamista ja jatkuvaa kehittämistä.

Seurakunnat teettävät työilmapiiritutkimuksia ja tutkijat esittävät korjausehdotuksia. Yleensä ne osoitetaan seurakunnan johdolle. Työpaikan ilmapiirin kehittäminen ulkoistetaan työntekijältä johtajille. Syyllisten etsimisestä ja johtajien mollaamisesta pitäisi päästä yhdessä tekemisen kulttuuriin. Työyhteisön toimivuuteen vaikuttaa jokainen esimies ja työntekijä omalta paikaltaan.

Nyt puhutaan työyhteisötaidoista. Mitä ne ovat? Eikö riitä, että teen vain omat työni? Työyhteisö- ja alaistaito on arjen tahdikkuutta ja vastuullista vaikuttamista ja toimintaa, joka kokonaisuudessaan edistää työpaikan toimivuutta. Työyhteisötaitoja ovat muun muassa hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen, vuorovaikutustaidot, ristiriitojen ratkaisutaidot, käytöstavat, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä ymmärrys yhteisten pelisääntöjen merkityksestä työyhteisölle. Niitä ovat työn sujuvuudesta huolehtiminen, ammatillisuus ja empaattisuus. Ne eivät ole vain hyvää esimiestyötä tai pelkästään hyviä alaistaitoja vaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu näissä yhdessä.

Työturvallisuuslain mukaan jokaisen työntekijän on huolehdittava niin omasta kuin muiden työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työyhteisö- tai alaistaitojen kehittyminen lisää organisaatioiden tehokkuutta, ja niillä on yhteys yhteisön ja yksilön hyvinvointiin.

Kirkon työelämän kehittämishanke on nimeltään Kirteko. Ohjelman tavoite ja tarkoitus on tukea seurakuntien kehittämistyötä ja pyrkiä edistämään sitä monipuolisesti osana kirkon sektorin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Hankkeella ei pyritä osoittamaan, että työpaikoilla ei olisi ennen tätä tehty mitään. Sen tarkoitus on tukea jatkuvaa kehittämistä.

Kirkon työssä on vaikea puhua tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta. Töitä voidaan tehdä paremmin, jotta toiminta on entistä merkityksellisempää ja vaikuttavampaa seurakuntalaisten näkökulmasta. Työtehoa ja tuloksellisuutta voidaan parantaa panostamalla työyhteisön toimivuuteen ja työelämän laatuun. Tämä onnistuu, kun työantajat ja työntekijät yhdessä etsivät toimia, joilla parannetaan työn tuloksellisuutta työyhteisötaitoja hyväksi käyttäen.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi