Ammenna energiaa vapaa-ajasta

54
6225
family, childhood, fatherhood, leisure and people concept - happy father and little son playing and having fun at home

Mikä on intohimosi? Mikä auttaa sinua jaksamaan? Harrastatko mitään? Liikutko tarpeeksi? Syötkö ja nukutko hyvin? Vietätkö tarpeeksi aikaa perheesi ja muiden läheistesi kanssa? 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältää fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin. Nämä kaikki osa-alueet ovat kytköksissä toisiinsa, ja siksi jonkin osa alueen puutteet vaikuttavat myös toisiin osa-alueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka söisit terveellistä ruokaa, mutta et nuku hyvin ja mieli on maassa, elimistö ei ole tasapainossa. Jos nautit elämästä, mutta liikunta ei huvita, eikä työ kiinnosta, hyvinvointi ei ole tasapainossa. Jos nukut hyvin, syöt hyvin ja työtkin sujuvat, mutta sosiaalisissa suhteissa takkuaa, et silti voi hyvin.

Ihminen kuormittuu tehdessään työtä. Kuormitus on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. Pieni väsymys päivätyön jälkeen ei ole pahasta. Työn tulisi olla työntekijälle sopivaa, ei liian raskasta eikä liian kevyttä. Väsymys korjaantuu riittävällä levolla ja ravinnolla. Myös mieluisat vapaa-ajan harrastukset auttavat jaksamaan.

Huomaa väsymys ajoissa

Jos et nuku tarpeeksi ja suo itsellesi mukavia harrastuksia tai muuta lepoa, saatat vähitellen uupua niin, että palautuminen ei enää onnistu. Silloin myös työtehtävät kärsivät. Väsymisen merkit omassa kehossa kannattaa ottaa heti tosissaan. Olemme fyysisiltä ominaisuuksiltamme erilaisia ja jaksamisemme on yksilöllistä. Voit itse vaikuttaa jaksamiseesi. On tärkeää, että nukut hyvin ja syöt terveellisesti. Myös riittävä liikunta auttaa jaksamaan työssä. On hyvä harrastaa jotain, joka vie ajatukset pois työkuvioista.

Nykyisin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista on helpotettu monin tavoin, muun muassa etätyöllä ja liukuvalla työajalla. Monella työntekijällä on mahdollisuus tehdä jonkin verran etätöitä ja joidenkin kirkon alojen työajattomuus antaa mahdollisuuden rakentaa ja rytmittää työpäivät joustavasti. Elämä voi helpottua, kun arjen rutiinien järjestäminen on yksinkertaisempaa, mutta voi käydä myös niin, että työ tunkee perheen ajalle ja nakertaa perheeltä sille annettua aikaa. Ole siis tarkkana.

tyokyky

Irrottaudu työstä vapaalla

Kirkossa tehtävään työhön kuuluu paljon ajatustyötä ja tutkimusten mukaan työn ja arjen erottaminen on ajatustyötä tekeville ihmisille käytännössä mahdotonta. Niiden erottamisen sijaan pitäisikin siis tavoitella hyvää elämää, jossa työ, arki ja lepo ovat tasapainossa. Tasapainon saavuttamisessa iso rooli on työntekijällä itsellään. Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen auttaa jaksamaan työssä paremmin. Tutkimukset osoittavat, että työstä on mahdoton palautua kunnolla, jos työstä ei kykene irrottautumaan vapaa-ajalla riittävässä määrin. Toimintaorientoitunut vapaa-aika ja lasten olemassaolo auttavat selvästi töistä irrottautumista. Vapaa-ajan toimintojen olisi hyvä olla mahdollisimman erilaisia ja eri tavalla kuormittavia kuin työssä olevat, jotta voisi palautua tarpeeksi työn rasituksista.

Rentoutumisen pitäisi olla olennainen osa vapaa-aikaa. Siihen liittyy matala virittymisen taso ja myönteinen tunnetila. Rentoutuneen olotilan voi saada aikaan joko tarkoituksellisesti, kuten esimerkiksi rentoutumisharjoitusten avulla, tai se voi syntyä erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien yhteydessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikunta, musiikin kuuntelu tai puutarhatyöt. Tutkimuksissa on osoitettu, että rentoutuminen auttaa vähentämään stressioireita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Teksti: Tanja Puhakka

vuorokausirytmi
——————————————————-

Asiantuntija: Varaa aikaa ilahduttaville asioille

”Ihmisinä olemme yksilöllisiä, joka suhteessa. Jokaisella on yksilöllisiä voimavaroja, jotka auttavat jaksamaan. Ajankäyttö tulisi järjestää niin, että aikaa riittää toimeentulon turvaavan työn lisäksi myös läheisille ja vapaa ajalle. Onkin siis tärkeää varata kalenteriinsa aikaa asioille, jotka itseä ilahduttavat ja auttavat jaksamaan. Mielenterveyden kannalta on lisäksi tärkeää tuntea itsensä, jolloin myös itsekunnioitus paranee.”

Erikoistutkija Tomi Hussi Työterveyslaitos

—————————————–

LÄHTEET:
TTK, Työturvallisuuskeskus, Erikoistutkija Tomi Hussi Työterveyslaitos, Hyvä Terveys lehti 3/2008, työssä jaksaminen, Taina Salomaa, Duunioppi.net, Elina Moisio, Heljä Huuhtanen 2015: Työterveyslaitos, työ ja ihminen tutkimusraportti 31.