Diakoniabarometri 2016 tarjoilee rautaisannoksen tietoa

61
4956
Titi Gävert diakonian kehittäminen, puhelin- ja verkkoauttaminen, Kirkkohallitus, Diakonia ja sielunhoito, titi.gavert@evl.fi

Diakoniabarometri ei ole tyhjentävä esitys diakoniatyöstä, mutta se antaa tietoa, jota muualta ei ole saatavissa.

Barometri listasi 35 huono-osaisuuden osa-aluetta kysyen kuinka usein diakoniatyöntekijät tapaavat näihin määritelmiin sopivia ihmisiä työssään. Jokaista mainittua määritelmää kohden löytyi diakoniatyöntekijöitä, jotka kohtaavat tätä huono-osaisuutta päivittäin, monet viikoittain tai kuukausittain.

Diakoniatyöntekijät tapaavat säännöllisesti ihmisiä, jotka eivät osaa hakea etuuksia tai jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa apua. Useilla on ongelmia muistin tai tarkkaavaisuuden kanssa. On tärkeää huolehtia, etteivät kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut edellytä hyvinvoivan ja terveen ihmisen toimintakykyä.

Barometri myös päivittää kuvan suomalaisesta diakoniatyöstä. Mielikuvat diakoniatyöstä voivat huomaamatta vanheta. Diakoniatyöntekijöiden esikuva on verkostoituva kumppanitoimija, joka etsii ja kehittää uusia toimintatapoja ja puolustaa oikeudenmukaisuutta.

Diakonian asiakastyötilastojen perusteella on tehty johtopäätöksiä koko diakoniatyöstä. Vuosittaiset tilastot eivät kerro diakoniatyön eri osa-alueiden keskinäisistä resurssipainotuksista tai kohdattujen henkilöiden hyvä- tai huono-osaisuudesta. Barometrin mukaan asiakastyö kattaa vain alle puolet diakoniatyöntekijöiden työajasta, osalla 10–20 prosenttia.

Työturvallisuus diakoniatyössä on parantunut, mutta uhkatilanteita ja epäasiallista kohtelua on edelleen liikaa.

Diakoniatyöntekijät kohtaavat usein uhkaavasti tai aggressiivisesti käyttäytyviä ihmisiä. Yli 60 prosenttia diakoniatyöntekijöistä kohtasi uhkaavan tilanteen vuonna 2015, osa jopa lähes kuukausittain. Vaikka uhkatilanteita on ollut usein, onneksi vain harva niistä on edennyt väkivaltaiseksi. Työturvallisuus kokonaisuutena on nyt merkittävästi parempi kuin 2013.

Epäasiallista kohtelua diakoniatyöntekijät joutuvat kokemaan liian usein. Yli kolmanneksella on kokemuksia asiakkaalta tulleesta epäasiallisesta kohtelusta. Merkittävän tavallista on työtovereiden ja jopa esimiesten suunnalta tuleva epäasiallinen kohtelu.

Epäasiallista kohtelua tai uhkaavaa käytöstä ei tule sietää ikään kuin diakoniatyöhön kuuluvana ominaisuutena. Diako-niatyöntekijän tulee voida tehdä työtään turvallisesti ja ilman häirintää. Esimiehen tehtävä on käytössään olevin keinoin estää työntekijään kohdistuva häirintä ja väkivalta.

—————————————————————————————————-

Diakoniabarometrin toteuttajat ovat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito -yksikkö. Suomen/ruotsinkielinen barometriraportti sekä englanninkielinen tii-vistelmä ovat ladattavissa Sakastista ja Diakoniatyön-tekijöiden Liiton verkko-sivuilta.

Teksti: Titi Gävert, Kirkkohallitus
Kuva: Matti Karppinen