Paikallinen sopiminen tuli kirkkoon

19
3147

Kirkon sektorilla paikallinen sopiminen on koko lailla uusi asia. Aiemmin ei ole ollut mahdollista, että paikallisesti olisi voitu sopia voimassa olevaa työ- ja virkaehtosopimusta heikoimmista työehdoista. Kirkon työpaikoilla tämä on mahdollista 1.2.2017 alkaen. Palkallinen neuvottelutoiminta on tähän saakka ollut tarkasti rajattua. Se on tarkoittanut palkkausjärjestelmän palkanosien kuten Havan ja työaikapankin täytäntöönpanoneuvotteluita sekä keskitettyjen palkkaratkaisujen järjestelyerien jakamisperusteista neuvottelemista. Näissä neuvotteluisissa on jaettu hyvää ja rahaa. Nämä neuvotteluelementit ovat jatkossakin käytössä.

Paikalliseen sopimiseen on nyt kirjattu uutena asiana kaksi tasoa: normaali- ja kriisitilanne. Paikallisella sopimuksella voidaan poiketa KirVESTES:n määräyksistä, jos siihen on paikallisista olosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja siihen on annettu mahdollisuus sopia paikallisesti toisin.

Normaalilausekkeen mukaisesti voidaan paikallisesti sopia hengellisen työn tekijöille
• palkan nostosta tai palkan alennuksesta alittamatta vaativuusryhmän alarajaa
• lomarahan vaihtamisesta joko osittain tai kokonaan vapaaksi
• hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilusta
• luottamusmies- ja yhteistoimintasopimuksen erikseen sovituista osista

Tällä viimeisellä lauseella tarkoitetaan oikeutta paikallisesti päättää luottamusmieskorvauksien maksamisesta muille kuin pääluottamusmiehelle ja päätöstä usean seurakunnan yhteisen luottamusmiehen valitsemisesta. Yhteistyötoimikunnan jäsenmäärän alaraja neljä on poistunut ja sen koko päätetään paikallisesti. Normaalilausekkeen mukainen paikallinen sopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti.

Julkisuudessa on paljon puhuttu selviytymislausekkeesta. Sillä tarkoitetaan kirkossa tilannetta, jossa seurakunta joutuu taloudellisesti poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen. Poikkeuksellisen vaikea tilanne voi olla maksuvalmiuden raju heikkeneminen tai äkillinen rakennusten peruskunnostus tai rakentaminen. Silloin seurakunta voi käyttää selviytymislauseketta vaihtoehtona irtisanomiselle.

Selviytymislausekkeen perusteella voidaan paikallisesti sopia mahdollisten palkantarkistusten toteuttamistavat, ajankohdat ja suuruus. Paikallisesti voidaan sopia jopa 10 prosentin palkanalennuksista vaativuusryhmän alle. Lisäksi voidaan sopia lomarahan ja työaikakorvausten leikkaamisesta. Työaikakorvausten leikkaaminen tarkoittaisi mm. työsopimussuhteisten leirityökorvausten pienentymistä.

Selviytymislausekkeen mukainen sopimus olisi määräaikainen ja tehtävissä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimenpiteiden tarkoitus on turvata työpaikat ja toiminnan jatkuminen mahdollisimman normaalina. Luottamusmiehen epäkiitollinen tehtävä on neuvotella näistä talouden sopeuttamiskeinoista. Näihin neuvotteluihin työntekijöillä on mahdollisuus saada luottamusmies, vaikka Jukoon kuuluvien liittojen jäseniä on alle viisi.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi