”Yrittäjyys oli pitkäaikainen haave”

0
6880

– Yrittämisessä hienointa on rajaton mahdollisuus kehittää, uusien ihmisten tapaaminen ja palautteen saaminen asiakkailta, sanoo entinen nuorisotyöntekijä Salla Gummerus.

Salla Gummerus on start up -yrittäjä, hanketyöntekijä, keksijä, viiden lapsen äiti ja aviopuoliso. Hän irtisanoutui 2014 seurakuntavirastaan ja alkoi kehittää Trigenda-dialogimenetelmää.

– Yrittäjyys oli pitkäaikainen haave. Kävin vuosi sitten yrittäjävalmennuskurssin ja sain idean uudesta työmenetelmästä. Sen kehittämiseen, tuotteistamiseen ja pilotointiin eri työkentillä meni vuosi. Moniammatilliseen tiimiin löytyi muotoilija raamattupiiristä ja graafinen suunnittelija perheestä.

Keskustelun avuksi

Trigenda-dialogimenetelmä on kehitetty kohtaamistyöhön. Sen avulla voidaan käydä asiakaslähtöisiä ja voimavarakeskeisiä keskusteluja. Menetelmä toimii dialogityövälineellä, johon kuuluvat dialogialusta ja korttisarjat.

– Keskeisimpänä ajatuksena oli luoda työväline puheeksi ottamiselle ja kuulluksi tulemiselle ihmissuhde- ja ammattiauttajatyöhön. Menetelmää on pilotoitu usealla työalalla muun muassa nuoriso- ja diakoniatyössä. Kehitin siis keskustelutyövälineen kaikenlaiseen työhön, jossa käydään keskustelua. Työhistoriani aikana olen havainnut, että usein esimerkiksi nuoret eivät osaa sanoittaa pahaa oloaan tai epämääräisiä tunteitaan. Tällä menetelmällä päästään nopeasti asian ytimeen.

Nuorisotyökokemus hyödyksi

Salla valmistui Kauniaisista AMK-sosionomi-nuorisonohjaajaksi 2004. Sen jälkeen hän teki kotikunnassaan Äänekoskella ja Saarijärvellä nuorisotyötä ja oli myös sosiaalitoimistossa aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Nykyään Salla tekee osa-aikaisesti tämän vuoden loppuun hanketyötä EU-rahoitteisessa työllistämishankkeessa, mutta haaveilee kokoaikaisesta yrittäjyydestä ensi vuoden alussa.

– Arki on kiireistä ja ajankäyttö välillä haastavaa. Olen kuitenkin oppinut kirkon töissä siihen, että koko ajan on monta rautaa tulessa. Kaikki tekeminen on nyt kovin mieluista ja koen olevani oppimisen tiellä, Salla miettii.

Vahvuudekseen hän määrittelee verkostotyön ja organisoinnin, jotka nekin juontavat kirkon työstä.

– Nuorisotyössä sai kokemusta esiintymisestä, kouluttamisesta ja kohtaamisista. Kaikkia näitä taitoja tarvitaan nyt yrittämisessä.

Voimanlähteenä usko

Sallan dialogimenetelmä on saanut nuoren keksijän palkinnon. Menetelmä on valittu kilpailemaan Sosiaalialan asiantuntijapäiville Hyvä käytäntö -kilpailussa, jossa Salla esittelee menetelmää tiiminsä kanssa laajalle sosiaalialan kentälle. Tiimiin kuuluvat kehittäjäkumppanit toimintaterapeutti Heli Heino ja sosiaalityön opintoja viimeistelevä sosionomi (AMK) Minttu Lämsä.

– Rukoilin jo vuosia sitten, että Jumala antaisi minulle idean, joka olisi jotakin uutta ja josta olisi hyötyä työssä. Kun idea keskustelumenetelmästä syntyi vuosi sitten, olin vakuuttunut siitä, että tästä tulee minun juttuni.

Teksti Eliisa Ala-Kuusisto
Kuva Miika Manninen

——————————————————————————————————

Akava toivottaa yrittäjät tervetulleiksi

• Perinteisesti ammatinharjoittajia ei juuri ole otettu työntekijä-järjestöihin. Akava on tässä selvä poikkeus. Akavalaiset järjestöt ovat tutkinto- ja ammattikuntapohjaisia, joten ammatinharjoittajien ja yrittäjien

on ollut luontevaa kuulua oman alansa ammattijärjestöön.

• Akava vastaa koko jäsen-järjestökentän yhteisestä ammatinharjoittamiseen ja yrittäjyyteen liittyvästä edunvalvonnasta tiiviissä

yhteistyössä sen jäsenjärjestöjen kanssa.

• Jäsenistömme muita yrittäjiä ovat muun muassa diakonit Jouni Kivimaa ja Eila-Sisko Helisma. Kivimaa on diplomi-tunnetaideterapeutti ja Helisma, työnohjaaja ja musiikkiterapeutti.

Lisätietoja: www.akavanyrittajat.fi

—————————————————————————————————-