Näin siirryt sujuvasti vanhuuseläkkeelle

0
4661
old age, problem and people concept - close up of senior man in glasses thinking

Lähestyykö eläkeikäsi? Tiedätkö, miten eläkettä haetaan ja millaisia vaihtoehtoja sinulla on?

Vanhuuseläkkeelle jääminen perustuu ikään. Jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä, joka pitää täyttää ennen kuin voi jäädä vanhuuseläkkeelle. Oman ikäluokan eläkeiän voi selvittää helposti julkisen alan eläkkeitä hoitavan Kevan verkkosivuilta Omat eläketietosi -palvelusta. Joillakin työntekijöillä saattaa olla myös henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä, joka voi olla alempi kuin oman ikäluokan eläkeikä.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut eläkeuudistus nosti eläkeikää asteittain. Kaikkien eläkeikään uudistus ei kuitenkaan vaikuttanut, sillä ennen vuotta 1955 syntyneiden eläkeikä säilyi ennallaan 63 vuodessa.

Eläkkeelle ei ole pakko jäädä, vaikka alin mahdollinen eläkeikä tuleekin täyteen. Työntekoa voi jatkaa ja kerryttää samalla lisää eläkettä. Työntekoa voi myös vähentää, mikäli se sopii työnantajalle. Silloin hyvä vaihtoehto on osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osa-aikaeläkettä ei enää ole, sillä se poistui eläkeuudistuksen myötä.

Paljonko eläkettä maksetaan?

Tulevan eläkkeen määrä riippuu siitä, paljonko on uransa aikana tienannut: mitä pidempään jatkaa töissä, sitä isomman eläkkeen saa. Eläkkeen määrän näkee työeläkeotteelta, joka löytyy Kevan Omat eläketietosi -palvelusta. Samalla kannattaa tarkistaa, että työeläkeotteen tiedot ovat oikein.

Jos ei jää eläkkeelle heti, kun oman ikäluokan alin vanhuuseläkeikä täyttyy, eläkkeeseen lisätään 0,4 prosentin lykkäyskorotus jokaista lykättyä kuukautta kohti. Esimerkiksi vuoden lykkäys korottaa eläkettä 4,8 prosenttia.

Myös eläkkeestä menee vero. Oman eläkeveroprosentin voi kysyä verotoimistosta esimerkiksi verkkopalvelusta sitten, kun on hakenut eläkettä ja saanut myöntävän päätöksen. Verotoimisto toimittaa veroprosenttitiedot suoraan eläkelaitokseen.

Kirkon alan eläkkeet maksetaan aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Kunta-alalla puolestaan maksupäivä on kuukauden kolmas päivä ja valtiolla kuukauden 20. päivä.

Eläke on hyvin todennäköisesti pienempi kuin palkka. Eläkkeelle jäämistä suunnitellessa onkin hyvä arvioida ja laskea, paljonko eläkettä on kertynyt ja millainen vaikutus olisi sillä, jos jää eläkkeelle alimman mahdollisen eläkeiän jälkeen. Omat eläketietosi -palvelusta löytyy laskureita tätä varten.

Työnantajan juttusille

Ensimmäinen askel vanhuuseläkkeelle jäämisessä on keskusteleminen työnantajan kanssa. Keskustelu on hyvä käydä hyvissä ajoin, koska eläkkeelle jäävän tilalle saatetaan tarvita uusi työntekijä ja rekrytointi vie oman aikansa.

Työnantajan kanssa sovitaan muun muassa päivämäärä, jolloin jää eläkkeelle. Eläke alkaa aina aikaisintaan työn päättymistä seuraavan kuukauden alusta eli viimeisen työpäivän on hyvä olla kuun lopussa.

Työnantaja myös toimittaa eläkelaitokselle tiedon palvelussuhteen päättymisestä ja päivittää ansiot.

Miten eläkettä haetaan?

Eläkettä pitää aina hakea. Hakemus on hyvä tehdä kuukautta tai paria ennen eläkkeelle jäämistä, jotta päätös ehditään varmasti tehdä ajoissa.

Hakeminen sujuu helpoiten verkossa Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Hakemuksen täyttämiseen tarvitaan muun muassa tilinumero IBAN-muodossa sekä BIC-koodi, joten ne kannattaa selvittää etukäteen. Lisäksi hakemuksessa kysytään muun muassa henkilötietoja, yhteystietoja, eläkkeen alkamispäivää, tietoja viimeisimmästä työsuhteesta sekä tietoja muista mahdollisista etuuksista ja eläkkeistä.

Eläkehakemuksen voi tehdä myös perinteisellä paperilomakkeella. Lomakkeita voi tulostaa Kevan verkkosivuilta.

Kun eläkepäätös on tehty, eläkkeen hakija saa siitä tiedon joko Omat eläketietosi -palveluun tai halutessaan myös kirjeenä kotiin. Heti perään kotiin postitetaan myös työeläkekortti, jolla saa eläkeläisille kuuluvia etuja.

Eläkkeelläkin voi tehdä töitä

Vanhuuseläkkeelläkin voi tehdä töitä esimerkiksi osa-aikaisena tai keikkatyöläisenä. Uutta eläkettä kertyy 68-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen sitä voi taas hakea.

Vanhuuseläkkeellä työskentelystä ei tarvitse ilmoittaa eläkelaitokselle, vaan työnantaja toimittaa tarvittavat tiedot uuden eläkkeen kerryttämistä varten.

————————————————————————————————–

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

• Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle (OVE) voi jäädä, jos on täyttänyt 61 vuotta eikä saa mitään muuta työeläkettä.

• Eläkkeensaaja saa joko 25 tai 50 prosenttia edeltävän vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Osuuden saa valita itse.

• Työntekoa ei tarvitse lopettaa tai vähentää. Jos työt jatkuvat kuten ennenkin, työnantajan kanssa ei tarvitse sopia asiasta mitään.

• Jos haluaa vähentää työntekoa, siitä pitää sopia työnantajan kanssa.

• Eläkkeen ennakkoon otettu osuus (eläkkeensaajan valitsema 25 tai 50 prosenttia) säilyy samanlaisena myös vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Vanhuuseläkkeessä OVE:een lisätään OVE:n hakemisvaiheessa säästöön jäänyt eläkkeen osuus ja sen lisäksi mahdollinen OVE:n rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke.

Artikkelia varten on haastateltu Kevan asiantuntijoita.

Lähde: Rauno Pääkkönen

Alin vanhuuseläkeikä nousee syntymävuoden mukaan
Syntymävuosi Alin eläkeikä
1954 ja ennen 63 v
1955 63 v 3 kk
1956 63 v 6 kk
1957 63 v 9 kk
1958 64 v
1959 64 v 3 kk
1960 64 v 6 kk
1961 64 v 9 kk
1962 – 1964 65 v

 

1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin eläkeikä vahvistetaan sinä vuonna, kun henkilö täyttää 62 vuotta.

——————————————————————————————————

Teksti Kevan tiedottaja Riitta Säteri