KNT:n nimi ja hallinto uudistuvat

0
2762

Liiton viimeinen vuosikokous pidettiin 28.3.2017 Tampereella. Se päätti uudistaa liiton hallintoa ja hyväksyi joukon sääntömuutoksia. KNT:ssa luovutaan vuosikokousjärjestelmästä ja siirrytään edustukselliseen päätöksentekoon. Vuosikokouksen päätettävänä olleet asiat siirtyvät valtuustolle. Valtuusto tullaan valitsemaan joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla. 

KNT:n hallinnossa on pitkä perinne sillä, että hallintoon valitaan edustajat hiippakunnittain. Tämä perinne jatkuu valtuustopaikkojen jaossa. Sääntöihin on määritelty, että jokaisella hiippakunnalle taataan vähintään yksi edustaja. Valtuusto päättää jatkossa miten 18 (ja 18 vara) valtuustopaikkaa jatkossa täytetään. Valtuusto valitsee jatkossa myös liiton puheenjohtajan.

Liiton nimi muuttuu 1.10.2017 alkaen Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:ksi. Liiton nykyinen nimi ei ole kertonut jäsenkunnan koulutuksesta ja asemasta työpaikoilla. Se on ollut jäsenhankinnan kannalta rajaava ja jäsenpidollisesti haasteellinen. Kirkon kasvatuksen virkoihin ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat kelpoisuudet asiantuntijatehtäviin. Liiton nimi on viestinyt toisen asteen tutkinnon kelpoisuuksista. Nuorisotyönohjaajat ovat kirkon viroissa ja muiden työnantajien palveluksessa asiantuntijatehtävissä. Kirkossa on hallinnon rakenteissa useassa kohdin siirrytty kasvatus-alkuiseen terminologiaan. Kasvatus yhdistää useamman työmuodon, mikä kuvaa myös KNT:n jäsenkuntaa. Jäsenkunnassa on mm. varhaiskasvatuksen viroissa olevia, joten liiton nimen on hyvä kertoa koko jäsenkunnasta.

Vuosikokous päätti muuttaa liiton toiminta- ja tilikauden kalenterivuodeksi. Kalenterivuodesta poikkeava tili- ja toimintakausi on ollut työläs, koska se poikkeaa liiton toimintojen kannalta keskeisten tahojen ja yhteiskunnan viranomaisten vuosikellosta.

Sääntömuutokseen liittyy siirtymäkausisäädöksiä. Nykyisen hallituksen toimikautta päätettiin jatkaa kolmella kuukaudella 31.12.2017 saakka. Hallituksessa jatkavat ne hiippakuntien edustajat, jotka eivät ole erovuoroisia 30.9.2017. Liiton puheenjohtajan Ilkka Kalliokosken toimikautta jatkettiin nykyisen 30.9.2018 päättyvän kauden jälkeen kolmella kuukaudella 31.12.2018 saakka.

Kokouksessa valittiin liiton ensimmäinen valtuusto. Valtuuston toimikauteen liittyy myös siirtymäkaudesta johtuen kolmen kuukauden poikkeama. Valitun valtuuston toimikausi on 1.10.2017–31.12.2021.

————————————————————————————————-

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n ensimmäiseen valtuuston tulivat valituksi seuraavat henkilöt hiippakunnittain:

Helsinki: Jari Oksanen (Jaana Huovila), Mirja Kietäväinen (Lauri Koivisto)

Espoo: Minna Suhonen (Mika Ahjosaari), Juha Pitkä (Tiro Rohkimainen)

Tampere: Antti Ojala (Tarmo Marjamäki), Kari Mononen (Ville Salminen)

Mikkeli: Anna Kärri (Tiina Haapiainen), Timo Lampi (Mikko Airas)

Kuopio: Atte Kääriäinen (Sauli Paavilainen), Reetta Kankkunen (Hanna Kärsämä)

Oulu: Jari-Pekka Nyyssönen (Riina Moilanen), Tuomas Saarela (Juha Niemelä)

Lapua: Henrik Ketola (Jussi Maasola), Teemu Kentta (Alpo Syvänen)

Turku: Kaisa Lahdenkauppi (Päivi Aaltonen), Arno Heinonen (Timo Havukainen)

Porvoo: Ann-Mari Karlsson (Johanna Terho)

Kristilliset järjestöt: Elise Kyttä (Kari Tynkkynen)

————————————————————————————————–

Teksti Arja Lusa