Moros Bakluckeloppis drar folk

0
2210

Bakluckeloppiset i Tammerfors har blivit populärt, gör gott och fungerar som ett lyckat exempel på ett utvecklingsprojekt inom arbetslivet.

Torget i Tammerfors är fullt av försäljare och köpare. Tidningen Moros 400 försäljningsplatser och 80 cykelplatser går fort åt. Köparna är tusentals.

Loppiset arrangeras i samarbete mellan Tammerfors församlings diakoni och samhällsansvar. Inkomsterna dirigeras till RuokaNysse, som delar ut mathjälp åt Tammerforsbor. Moro loppiset är en del av projektet ”Suurella sydämellä” (med stort hjärta).

Frivilliga har en central del i loppisverksamheten, som är en av de projekt som deltagit i utvecklingsprojektet Kirteko. Av de projekt som deltagit i tävlingen belönades ett med en penningsumma på 2017 euro och två andra fick utbildningspris.

Inget tvång

a_vuokko_tyo2355

En av de frivilliga är Vuokko Giltig, som arbetar i torgkaféet. Hon har i många år varit med i församlingens frivilligarbete. Giltig är med i projektet suurella sydämellä i Pirkkala och har inspirerat många med i bakluckeloppiset.

– Jag har också under många år deltagit i Delandets dag i Herrvanna. Bakluckeloppiset är en bra möjlighet att hjälpa och att samla in medel. Jag har alla gånger varit i kaféet, och väntar varje gång att få komma och träffa människor och samla i medel med det egna arbete, säger Giltig.

Frivilligarbete ger mycket. Pensionerade Giltig har fått nya vänner.

– Det behövs hela tiden flera frivilliga och också en lite hjälp, är till hjälp. Av det här får man en bra känsla, inget är tvunget!

Synliget för kyrkans arbete

Att samla in medel för verksamheten är säkert mera bekant inom diakoniarbete än ungdomsarbete. Det går inte att förlita sig på skattemedlen, utan nya lösningar måste hittas. De kan också öppna mänskors ögon.

Förmannen för Tammerfors församlingarnas frivilligarbete, diakonisekreteraren Katariina Mylläri, säger att loppisverksamheten på ett lysande sätt har fästs i Tammerfors bornas sinnen. Det har fört med sig ny inspiration, medel, synlighet och samarbetsparters.

– Loppisverksamheten erbjuder synlighet och positivt rykte för kyrkans hjälparbete. Det syns och hörs i gatubilden och media. Dessutom utvecklas nya verksamhetsformer i samband med loppiset varje år. Ibland samlar man glasögon till utvecklingsländerna och ibland arrangerar man välgörenhetsauktioner och får nya samarbetspartners. Det här året gjorde Tammerfors yrkesskola bullar, informerar Mylläri om.

I samarbete går det 

Jari Mylläri, producent för Ammulehtis Moro- bilaga står bakom idén. Konceptet är klart.

– Då man samarbetar, gör var och en det som man kan bäst. Tidningen Moro har brändet och svarar för marknadsföringen. Tammerfors församlingarna svara för arrangemangen och styr inkomsten till de behövande, berättar Mylläri.

Församlingarna får hyresinkomsten för platserna och kaféinkomsterna till sin verksamhet

– Detta år har vi dessutom en kampanj då vi utmanar företagare. Genom den anställs unga för att gå ut med ensamma äldre, fortsätter Mylläri.

Som tredje part finns i år också Ekokumppanit med. De säljer överblivna bläckkasetter.

Text Hannu Keränen
Bild Maija Keränen