Samarbetsförhandlingar och samarbetsprocess – vad är det?

0
2460

Då skatteintäkterna minskat funderar en del församlingar på sparåtgärder. Frågor gällande inbesparingar i personalkostnader måste behandlas i enlighet med kyrkans samarbetsavtal.

Personalminskning p.g.a. ekonomiska orsaker (permitteringar, övergång till deltid, uppsägning) som leder till samarbetsförhandlingar kallas enligt det avtal som trätt i kraft 1.2.2017 för samarbetsprocess. Samarbetsprocessen förverkligas i en samarbetskomission eller mellan arbetsgivaren och hela personalen, detta ifall församlingen är så liten att man inte utsett en komission.

I samarbetsprocessen försöker man hitta alternativa sparåtgärder, så att man undviker att spar på personalen. Ifall man inte helt kan undvika att spara på personalen, strävar man i processen efter att verkningarna skall vara så små som möjligt. Beslutet om att permittera, övergå till deltid eller uppsägning förblir, efter samarbetsprocessen arbetsgivarens uppgift. Förtroendemännen eller kollegerna har ingen makt att dela ut deltid eller att säga upp någon annan anställd. Ett avtal om permittering kan i värsta fall leda till att man under den tiden fråntas arbetslöshetsskyddet. Arbetsgivaren kan inte fatta ovanstående beslut före samarbetsprocessen ar avslutad.

Också andra inbesparingar på personalen kan lyftas fram i samarbetsprocessen. I processen kan man dock inte rikta inbesparingar på lönen, arbetstidsersättningar eller semesterpenning. Dessa förhandlas det om mellan huvudavtalsparternas förtroendemän och arbetsgivaren i enlighet med kyrkans avtal om lokala förhandlingar. Ifall man är överens, föds ett lokalt avtal. Arbetsgivaren kan inte ensidigt fatta beslut om nedskärningar i lönen, arbetstidsersättningar eller semesterpenning. Arbetstagarnas förhandlare är alltid förtroendemannen. Ifall det inte finns en förtroendeman, föds inga lokala avtal, och dessa möjligheter kan inte användas av församlingen.

JUKO rekommenderar att man inte lokalt avtalar om nedskärningar i löner, tillägg eller semesterersättningar. I sista han är det ändå de som representerar de lokala förhandlarna och förtroendemannen som skriver under avtalet.

Både i samarbetsprocessen och i de lokala förhandlingarna skall avtalsparterna noggrant överväga följande frågor:

  • Hur påverkar inbesparingarna på personale församlingens verksamhet?
  • Får man någon verklig nytta av inbesparingarna på personalen?
  • Leder dessa inbesparingar till andra kostnader?

Samarbete mellan huvudavtalsparterna är viktigt. Genom att arbeta tillsammans ökar personalens påverkningsmöjligheter märkbart.

Ifall man i församlingen planerar personalinbesparingar eller planerar en samarbetsprocess, är det förtroendemannens uppgift att vara i kontakt med JUKOs kansli. Ifall det i församlingen inte finns en förtroendeman för JUKO, är DTLs och KNTs medlemmar i kontakt med sina egna förbund. Ensam skall man inte bli. JUKO och förbunden ger alltid stöd.