Työkaverina Helmi-tamma

0
3924

Diakoni Merja-Liisa Lehtisalon työpari on Helmi-tamma, joka suhtautuu kaikkiin ihmisiin ennakkoluulottomasti.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan diakoni Merja-Liisa Lehtisalo on hyödyntänyt sosiaalipedagogista eli voimauttavaa hevostoimintaa Kirkkonummella Hanni Anderssonin omistamalla Rauhalan ratsastuskoululla jo viiden vuoden ajan.

Lehtisalo on suorittanut Ypäjän Hevosopistolla vuoden mittaisen  sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja -koulutuksen. Hevosten kanssa hän on puuhastellut lapsesta saakka.

– Halusin löytää jotain yhteistä erityisnuorisotyön ja diakonian välillä, ja siitä tämä hevostoiminnan idea sitten lähti, Lehtisalo kertoo.

Hän pitää voimauttavan hevostoiminnan ryhmiä keväisin ja syksyisin. Niiden lisäksi hän tekee myös yksilö- ja perhetyötä.

Perustyö on samanlaista

Lehtisalon työskentelee erityisnuorisotyönohjaaja Sari Vikström-Kiviojan kanssa. Rahoituksen koulutukseen he saivat Espoon seurakuntayhtymän Korsi-projektista.

– Voimauttava hevostoiminta tukee hyvin diakoniatyötä. Työ hevosten ja diakonian asiakkaiden kanssa on sitä, mitä diakoniatyö yleensäkin. Olemme ihmisten tukena ja kannustajina. Erona perustyöhön on siis vain tapaamispaikka ja se, että hevonen on työssä välineenä, Lehtisalo kuvaa.

Hän on tyytyväinen työyhteisöltaan saamaansa tukeen.

– Esimies ja työkaverit ovat suhtautuneet hevostoimintaan kannustavasti.

Hevoset jäänmurtajina

Hevostoimintaryhmissä on 5–10 osallistujaa. Optimaalinen ryhmän koko on 4–6 henkilöä. Ryhmiä on järjestetty maahanmuuttajaäideille ja heidän lapsilleen, pakolaistaustaisille maahanmuuttajanuorille, diakonian ja erityisnuorisotyön asiakkaille sekä Vamoksen ja lastensuojelun nuorille.

– Voimauttavassa hevostoiminnassa näkee heti muutoksen, joka ihmisissä tapahtuu. Hevoset ovat jäänmurtajia, sillä ne ottavat kaikki ihmiset vastaan ennakkoluulottomasti. Kun ihminen voittaa itsensä nousemalla hevosen selkään vaikka kuinka pelottaisi, se vaikuttaa itsetuntoon ja sitä kautta voimaannuttaa.


Sosiaalisen kuntoutuksen muoto

• Sosiaalipedagogisen eli voimauttavan hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

• Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousee myös toiminnan kolme peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisten ohjaamaa ja ennalta suunni-

teltua. Toiminnan keskiössä on hevonen. Koulutetut ohjaajat tukevat asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

• Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet,

sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus.

• Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien kanssa.

Lähde: Ypäjän hevosopisto


 

Teksti ja kuva Tanja Puhakka