”Jag är en brobyggare”

0
2114

Kirsi Hintikka arbetar med en kombinationstjänst och har ansvar både för barn- och ungdomsarbete. Arbetet är givande och krävande.

Då församlingarnas resurser minskar måste man fundera på arbete och arbetsfördelning på nya sätt. Ungdomsarbetsledarnas och diakoniarbetarnas styrkor är en mångsidig och bred utbildning. I församlingen i Äänekoski har man beslutat sig för en kombinationstjänst, i vilken ungdomsarbetsledare Kirsi Hintikkaa ansvarar både för församlingens barn- och ungdomsarbete. Hon är församlingens ungdomsarbetsledare och sekreterare för barnarbetet.

  • Tanken bakom min nya arbetsbeskrivning är att församlingens barn- och ungdomsarbete skulle ha en klar kontakt och länk. Själv ser jag mig just som brobyggare. Unga familjer har lätt att komma med i barn- och familjearbetet då där finns ett bekant ansikte från ungdomsarbetet och ledarverksamheten. På samma sätt vågar ett barn som varit med i klubbverksamheten lättare komma med i verksamheten för de större barnen, berättar Hintikka.
  • Tanken med att vara en brobyggare var också en av vår kyrkoherdes målsättningar, då när man fattade beslut om att slå ihop tjänsterna, fortsätter Hintikka.

Bred befattningsbeskrivning

Inom ungdomsarbetet handhar Hintikka mest barn och de yngre ungdomarnas verksamhet.

  • På mitt ansvar finns arbetet bland barn och yngre ungdomarna i kapellförsamlingarna i Sumiainen och Konginkangas. Dessutom är jag med på utförder och läger.
  • Inom ungdomsarbete är jag med om ledarskolningen, skriftskolarbetet och vid behov vid annat ungdomsarbete, utfärder och läger.

Hintikka planerar verksamheten tillsammans med barnarbetsledarna i början av verksamhetsperioden. Till ansvarsområdet hör också att har barnaarbetets teammöten en gång per månad. Dessutom uppgör hon, tillsammans med prästen som ansvarar för barnarbetet, verksamhetsplan och budget för följande år. I uppgifterna ingår också uppföljning av budgeten och godkännande av räkningar.

  • Jag har också hand om anmälningar till dagklubbar och planerar kvällar för flickor. Det är för femteklasister och sådana som är äldre, berättar Hintikka.

Också utmaningar finns

För den som har en kombinationstjänst är almanackan så full att det inte just finns tid för kanslidagar. Dagarna fylls av möten, olika grupper och tillställningar. Det är viktigt att begränsa arbetet, för hemma hos Hinikka  finns den två-åriga pojken Antti och fyraåriga flickan Laura samt mannen.

  • Också själva arbetet är utmanande. Hur lyckas vi bygga en stig för barn och familjer, så att de kan vara med i församlingens arbete från småbarn till de är vuxna?

Och bäst är

En kombinations tjänst har också mycket bra med sig. Bäst är att gå sida vid sida med familjerna.

  • Jag får vara med och se då ett barn växer från att gå i klubben till ungdomsarbetet och till en ungdom som är med i verksamheten. Det är också fint att se hur unga som vuxit upp på orten, själva kommer med sina barn till verksamheten. Då är det lättare att bygga förtroende till familjer och barnen. Det är också givande att se barnens glädje och att det egna arbetet har en betydelse för barnen eller de unga.