Väännettiin

0
2020

Synonyymisanakirja toteaa sanan vääntää vivahteiksi: vivuta, kangeta, kammeta, pyörittää, pyöräyttää, kieputtaa, kiertää, virittää, rullata, vyöryttää, veivata sekä taivuttaa ja notkistaa. Kuvaavia sanoja, ja ihan tunnelmakuvista kävisivät tämänkertaisista sopimusneuvotteluista.

Julkisen sektorin sopimusneuvotteluissa ei helpolla päästy maaliin, mutta sopimukset tehtiin lopulta myös kirkon sektorilla.

Kirkon neuvottelutulos on tyydyttävä, korotusprosentti on yleisen linjan mukainen. Hampaiden väliin jäi vähän hiekkaa, mutta kun kumpikaan neuvotteluosapuoli ei ole aivan tyytyväinen, ollaan päästy lähelle pistettä, jossa sopiminen enää on ylipäätään mahdollista. JUKOn neuvottelupäällikkö kertoo neuvottelutuloksesta lisää tämän lehden Edunvalvonta-palstalla.

Loppuvaiheessa työnantaja pyrki eriyttämään kirkon sopimuskauden muun julkisen sektorin sopimuskaudesta. Tätä oli mahdotonta hyväksyä. Kirkon talouden eriytyminen kuntatalouden kehityksestä ei eriytä kirkkoa työpaikkana muusta julkisesta sektorista. Ihmiset osaavat verrata palkkakehitystään vertaisiinsa. Strutsi voi työntää päänsä pensaaseen, muiden ei pitäisi. Parasta työntekijää ei useinkaan saa halvimmalla.

Numeroita ovat eurot ja niin myös kirkon toimintatilastot. Kummatkin puhuttavat kirkon työntekijöitä. Pääartikkelimme tarkastelee kirkon tilastouudistusta, mitä haettiin ja mitä saatiin. Tilastojen kautta työmuotoja mitataan, niillä arvotetaan ja niiden pohjalta resursoidaan. Tilastoja kannattaa opetella lukemaan ja kirjaamaan työnsä myös numeroina, vaikka tilastoluvut eivät olekaan laadun mitta. Päättäjien päätösperusteina ne kuitenkin toimivat, vähän kuin kalanmaksaöljy – pahaahan se, mutta tekee hyvää.

Kaiken keskellä paastonaika vie pääsiäisen iloon. Syödään pääsiäismunia ja mämmiä. Muistetaan myös lähimpiämme.

PS. Käyttäkää äänioikeuttanne Dtl:n edustajiston sähköisissä vaaleissa 14.–21.3.

Tiina Laine
toiminnanjohtaja, Dtl
tiina.laine@dtl.fi