Kyse on omistajuuden siirrosta seurakuntalaisille

0
2076

Mestarivalmentajakoulutuksen käynyt diakoni Antti Vanhala kannustaa seurakuntien työn-tekijöitä muuttumaan toteuttajista ohjaajiksi.

Antti Vanhalan mielestä työntekijät tekevät tulevaisuuden seurakuntatyössä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa kaikilla työaloilla aina messujen toteuttamisesta lähtien.
– Kyse on omistajuuden siirrosta seurakuntalaisille. Työntekijät eivät ole enää niinkään ensikäden toteuttajia ja tuottajia vaan mahdollistajia, jotka valmentavat ja tukevat seurakunnan alueella olevia ihmisiä ja auttavat heitä löytämään oman paikkansa yhteisössä ja seurakuntayhteisössä, Tampereen Eteläisen seurakunnan diakoniatyöntekijänä työskentelevä Vanhala sanoo.

Työnäky muuttui

Hänen mukaansa toteuttamiselle ja tuottamisellekin on oma paikkansa, mutta hän kannustaa vahvasti työidentiteetin muutoksen, jossa työntekijä luopuu hyperammattilaisen roolista. Tämä työnäky sai vahvistusta, kun Vanhanen kävi puolitoistavuotisen Mestarivalmentaja-koulutuksen, josta hän valmistui touko-kesäkuussa 2017. Hänen kurssiryhmänsä oli koottu Tampereen seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijöistä. Koulutuksessa oli mukana osallistujia käytännössä lähes kaikista seurakunnan ammattikunnista.

Mestarivalmentaja-koulutus ei ole kirkon järjestämää koulutusta vaan sen takana on MCID Oy -yritys. Vanhala suosittelee koulutusta kuitenkin varauksetta seurakuntien työntekijöille. Hän kertoo oman työnäkynsä muuttuneen koulutuksen myötä laaja-alaisemmaksi ja perinteisiä työalarajoja hälventäväksi.

– Koulutus antoi minulle enemmän vuorovaikutuksellista työotetta ja ymmärrystä siitä, että annetaan oikeasti seurakuntalaisille valtaa, mahdollisuuksia, työkaluja ja tilaa seurakunnan sisällöntuotantoon.

Kahvila Muki esimerkkinä

Hän haluaa nostaa esimerkiksi työn painopisteen muutoksesta Hervannan kirkossa toimivan kahvila Mukin, joka on auki arkipäivisin. Muki on kymmenen vapaaehtoisen pyörittämä kaikille avoin kahvila, jossa vastaava kahvilatyöntekijä on palkkiotoiminen vapaaehtoinen. Vanhalan rooli kahvilassa on toimia taustalla ja mahdollistaa kahvilatoiminta valmentamisen ja tukemisen kautta.

– Vapaaehtoisilla on päätäntävalta sen suhteen, mitä siellä tapahtuu. Työntekijän työ on vain pitää sen kahvilan toiminta linjassa, joka perustuu seurakunnallisen toiminnan periaatteisiin.

Tausta vaikuttaa ajatteluun

Vanhalan laaja-alaiseen työnäkyyn vaikuttaa koulutuksen lisäksi myös hänen taustansa. Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan tietotekniikka-asentaja. Tämän jälkeen hän opiskeli sairaanhoitajaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Ajauduttuaan omien sanojensa mukaan puolivahingossa tai johdatuksesta seurakuntatyöhön, hän opiskeli Pieksämäen Diakissa itselleen diakoniatyöntekijän pätevyyden samalla, kun työskenteli Hervannan seurakunnassa yhdyskuntatyön ohjaajana. Diakonina hän on työskennellyt vuoden 2016 joulukuusta.


Mikä koulutus?

Mestarivalmentaja-koulutus eli Master’s Coaches on puolentoista vuoden pituinen valmennusohjelma johtajille, yrittäjille ja vastuunkantajille.

Suomalaisen MCID Oy:n järjestämä koulutus koostuu viidestä kolmipäiväisestä lähijaksosta, jonka aikana koulutukseen osallistuja voi syventyä omaan identiteettiinsä ja opetella omaa tapaansa johtaa.

Koulutus perustuu valmennuksellisiin menetelmiin, eikä siinä ole luentoja tai tenttejä. Oppiminen perustuu jakamiseen ja kokemukselliseen tapaan oppia asioita.

Koulutuksen ytimessä ovat kurssilaisten vuorovaikutus ja ajatusten vaihto. Ajatusten vaihdon perusteella kukin koulutettava pääsee rakentamaan koulutuksen aikana omia toimintamalleja, jotka liittyvät hänen työhönsä. Koulutuksen aikana syntyneitä malleja testataan omassa työssä ja kehitetään sitä kautta omaa työotetta.

Tampereen seurakunnan koulutusasiantuntija Pia Korri toimii sopimuskouluttajana MCID Oy:ssä. Hänen mielestään koulutus sopii hyvin kaikille seurakuntatyötä tekeville ohi työalarajojen. 

– Koulutuksen oleellinen tavoite on se, että työntekijän työidentiteetti muuttuu tekijästä valmentajaksi.


Teksti Miika Manninen
Kuva Eliisa Ala-Kuusisto