Mitä jos hakisit hankerahaa?

0
1898

Juha Välilä kannustaa seurakuntien nuoriso- ja
diakoniatyöntekijöitä hakemaan rahoitusta ajankohtaisille
ja innovatiivisille hankkeille.

– Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) on yksi Euroopan Unionin rakennerahastoista. ESR:n tarkoitus on tukea sosiaalisia hankkeita ja työllisyyttä, poistaa syrjäytymisuhkaa sekä vähentää köyhyyttä, hankekoordinaattori Juha Välilä selventää.

Hankerahoituksella ei voida tukea normaalia toimintaa. Hankkeella tulee saada aikaiseksi uusia toimintamalleja. Esimerkkinä vaikkapa diakoniatyön ja lähetystyön yhteinen malli köyhyyden poistamiseksi.

– Ensin tulee varmistaa, että seurakunnan toimintasuunnitelma tukee hanketyötä ja rahoituksen hakemista. Rahoitukselle pitää varmistaa seurakunnan budjetista omarahoitusosuus, jonka suuruus on 20–35 prosenttia. Lisäksi on määriteltävä, mitä tavoitellaan ja mitä epäkohtaa pyritään korjaamaan sekä onko kyseessä uusi tapa toimia, Välilä täsmentää.

Hankekoordinaattorin rooli

Välilän tehtävänä on olla apumiehenä hankkeen moninaisissa kysymyksissä. Hän on huomannut, että rahoituksen hakija tarvitsee usein henkilökohtaista apua hankkeen toteutuksen eri vaiheissa.

– Tarjoan hakijalle räätälöidyn palvelun. Voin puhelimitse neuvoa alkuun. Se on pääsääntöisesti on maksutonta. Tulen myös hakijan luokse ideoimaan ja tekemään yhdessä hakemusta. Jos hakija ei saa tukea minulta, ei hänelle tule kulujakaan.

– Mikäli rahoituspäätös on myönteinen, kustannukseni ovat osa hankkeen budjettia ostopalveluina. Hankkeen toteutuksen valvonta, maksatushakemukset sekä yhteydenpito viranomaisiin voivat olla palvelujani hakijalle, Välilä kertoo.

Hankkeen eteneminen

Hankkeiden hakuaika on 3–4 kertaa vuodessa. Hakemuksen tekemiseen menee pari viikkoa, mikäli hakijalla on tarvittavat päätökset hankkeen toteuttamisesta. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä varata aikaa viranomaispalautteelle. Hyvin valmisteltu hakemus on käytetty ennakkoarvioinnissa rahoittavalla viranomaisella. Silloin hakijalla on jo arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta.

– Hankkeen elinkaaressa ovat suunnittelu, hankehakemus, rahoituspäätös, toteuttaminen, kustannusten hakeminen maksuun ja lopetus. Hankkeelle hyväksyttävät kustannukset ovat hankehakemuksen sisäänjätön ja hankkeen lopetuksen väliset kustannukset, Välilä kertoo.

Rahoituspäätöksen viranomaispäätös tulee 2–4 kuukaudessa. Käsittelyaikaan vaikuttavat monet tekijät, muun muassa hakemusten määrä ja niiden valmiusaste.

Seurakunnissa osataan

Välilä arvostaa seurakunnan työntekijöiden osaamista.

– Seurakunnilla on selkeitä toimintaohjeita kriisitilanteisiin. Kirkot ja kirkkojen tilat ovat auki ja reagointi on nopeaa. Mietin toisinaan, ovatko työntekijät tietoisia omista vahvuusalueistaan ja onko oikeasti tiedostettu sitä, että kirkko tavoittaa valtavan prosentin väestöstä esimerkiksi rippikoulussa.

Välilä haluaakin rohkaista seurakuntien työntekijöitä innovatiivisiin hankkeisiin.

– Nuoriin kannattaisi satsata ja miettiä, miten heitä kiinnitettäisiin vielä paremmin seurakuntaelämään ja ehkäistäisiin syrjäytymistä.

Lisätietoja: 
www.rakennerahastot.fi, 
www.valilat.fi
Hankekoordinaattori 
Juha Välilä, p. 040 7421741