Se on yhdestä lauseesta kiinni

0
1698

Nuorisotyönohjaaja ammatti- ja virkanimikkeenä on mainittu kirkkojärjestyksessä vain yhden kerran. Ensimmäinen tammikuuta 1994 voimaan tulleessa kirkkojärjestyksen rippikoulua koskevassa pykälässä kirjattiin, että nuorisotyönohjaajat toimivat rippikoulun opettajana. Kirkkohallitus esitti 23 vuotta myöhemmin kevään 2017 kirkolliskokoukselle, että tämä kirjaus poistettaisiin.

Kanttorin ja diakonian virkojen osalta on kirjattu kirkkojärjestykseen, että jokaisella seurakunnalla tulee olla kyseiset virat. Nuorisotyönohjaajan virasta ei vastaavaa kirjausta ole. Kirkkolain mukaan seurakunnan tehtävä on huolehtia kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Kirkkojärjestyksen pykälässä 19§ todetaan, että

”Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori.

Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään”.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta esitti yksimielisesti mietinnössään poistetun lauseen palauttamista ja kirkolliskokouksen täysistunto hyväksyi tämän. Kirkkolain uudistamisen näkökulmasta kyseinen lause on pieni lillukan varsi. Nuorisotyönohjaajan ja muiden viranhaltijoiden kannalta lauseen poistaminen olisi ollut kohtalokasta. Virkanimikkeen poisjäämisen jälkeen olisi voitu kysyä, miksi tällainen tehtävänimike tarvitaan seurakunnassa. Kelpoisuusehdoista käyty keskustelu vuoden 2016 aikana ja lisääntynyt yhdistelmävirkojen muodostaminen ovat olleet jatkumo pyrkimyksille muuttaa nykyisiä virkanimikkeitä.

Pitkään seurakunnan nuorisotyössä olleet muistavat ajan ennen vuotta 1994. Silloin kirkon nuorisonohjaajat saivat virallisesti oikeuden toimia rippikoulun opettajina ja vähän myöhemmin he saivat oikeuden toimia avustajina konfirmaatiossa sekä ehtoollisen jaossa. Lauseen poisjättäminen olisi rippikoulun ohjesäännöstä huolimatta antanut paikallisesti mahdollisuuden jättää nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakoniatyöntekijät ja muut viranhaltijat pois rippikoulun opetustehtävien ulkopuolelle. Samalla rippikoulun opettajiksi olisi voinut kutsua tai palkata opetustehtävään sopivia henkilöitä.

Lauseen säilyminen vahvistaa nuorisotyönohjaajien lisäksi myös muiden hengellisen työn viranhaltijoiden roolia rippikoulussa. Päätös on oikea, koska se tunnistaa jatkossakin viranhaltijat rippikoulun pedagogiikan, kirkon yhteiseen uskon ja seurakuntaelämän asiantuntijoiksi.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi