Obetald lön

0
1885

Har du för vana att granska din lönespecifikation? Eller kollar du bara att det kommit in ungefär rätt summa, i rätt tid?

Det skulle vara bra att sträva efter det första, för det finns en tidsgräns för att korrigera felen. Dels måste man kunna kräva lönen som är obetald och dels har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka om man fått förmycket lön, också om arbetstagaren inte är skyldig till det.

Det lönar sig att vara extra noga då det blir förändringar i lönen. Fick du avtalsförhöjningarna, har de årsbundna förhöjningsprocenterna stigit i rätt tid, började eller slutade dejoureringen, fick du tilläggen för kravnivån eller tog det bort. Allt som skall synas i lönepåsen. Detta gäller också om grundlönen är felaktig. Det påverkar också, men man måste kunna påvisa detta, hur mycket skulle den riktiga lönen riktigt ha varit.

Ifall det visar sig att det i lönen inte betalats ut t.ex. ersättning för mobiljour, lönar det sig att först titta bakåt och granska för hur lång tid detta gäller. Det lönar sig att hålla koll på lönespecifikationen regelbundet för att tjänsteinnehavaren, enligt lag, måste komma med kraven på att få obetalad lön inom tre år från slutet av det kalenderår då lönen skulle ha betalats. Efter den tidsgränsen är lönen förlorad. Samma gräns gäller också för arbetsgivaren, då det gäller att återkräva lön som betalats för mycket.

Det är skäl att gör begäran om obetalad lön skriftligt, för endast ett skriftligt krav bryter tiden för när det föråldras. Man kan börja med e-post till löneräknaren och förmannen. Man kan begära hjälp av arbetsplatsens JUKO förtroendeman. Med förtroendemannen kan man granska hur mycket lön som är obetald. Också förbundskansliet kan hjälpa.

Ifall det visar sig att problemet är det motsatta, man har fått för mycket lön, är det också bra att ta kontakt med arbetsgivaren, så att summan som betalats för mycket, inte växer sig för stor. Arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka det som betalats för mycket, men arbetsgivarens har också rätt, att efter prövning, avstå från att kräva lönen tillbaka. Detta t.ex. om summan är väldigt liten eller om återkrävningen skulle kunna ses som oskälig. Ifall man ändå går in för återkrävning, kan man komma överens om tidtabellen och summorna på sådant sätt att arbetstagaren inte utsätts för något som är ekonomiskt betungande p.g.a. arbetsgivarens misstag.

Du kan sända aktuella juridiska frågor till vår jurist på adressen

tiina.laine@dtl.fi

eller arja.lusa@knt.fi

Text Maarit Engström