Arbetar du under julen?

0
1860
family, holidays, christmas and body parts concept - close up of fingers with smiley faces and santa hats over blue lights background

I år är t.o.m. 10 helgdagar på vardagar. Julafton är på en måndag och det är helgdagar fram till onsdag. Dessa helgdagar påverkar din arbetstid.

 ARBETE UTAN ARBETSTID

De andliga arbetarna, utan arbetstid har två lediga dagar per vecka. För dessa inverkar inte helgdagarna på antalet arbets- eller lediga dagar.

Om t.ex. måndag i vanliga fall är din arbetsdag, är den arbetsdag också när det råkar vara en helgdag. Under julveckan innebär detta att den veckan, precis som vanligt, har fem arbetsdagar och två lediga dagar.

Om det ur verksamhetens synvinkel är möjligt, kan man en sådan här vecka ta ut sina lediga dagar under de vardagar som är helgdagar. Ifall man arbetar under dessa helgdagar får man inte senare extra lediga dagar, bara man fått sina två lediga dagar per vecka. Till dessa dagar kan man flytta lediga dagar från sådana veckor då man inte fått ut sina två lediga dagar eller lägerkompensationsdagar.

KANSLIARBETSTID

Kansliarbetstid tillämpas på dem som arbetar inom administrationen och med kansliarbete i församlingarna. En full arbetsvecka består av 36 timmar och 45 minuter (efter konkurrenskraftsavtalet).

För dem som utför kansliarbete minskar söckenhelgerna veckoarbetstiden. Detta gäller julafton, juldagen och julannandag, dvs. De har ledigt.

 ALLMÄN ARBETSTID

Allmän arbetstid tillämpas på dem som har arbetstid, men för vilka inte tillämpas kansliarbetstid. En arbetsvecka består av 38 timmar och 45 minuter.

Söckenhelgers inverkan på arbetstiden är den samma som vid kansliarbetstid.

PERIODARBETSTID

De som har periodarbetstid arbetar i tre veckors perioder. Då söckenhelgen infaller mellan måndag och fredag, förkortar den arbetstiden. Arbetstiden förkortas alltid, oberoende av vilka dagar som är den anställdas lediga dagar. Det betyder att en helgdag som infaler på en tisdag förkortar veckans arbetstid.

MODULARBETSTID

I modularbetstiden består arbetstiden av ca två timmar långa arbetstidsmoduler. Under en vecka görs 19 moduler, och under en arbetsdag i huvudsak fyra. Man kan lokalt fatta beslut om planeringsperioder som omfattar flera veckor.

En söckenhelg ger alltid en kompensation på tre moduler. Den dagens fjärde modul utförs någon annan dag under den pågående treveckorsperioden. Om man är på arbete under en söckenhelg lägger man den dagens moduler utöver de tre.

Om söckenhelgen infaller under en planeringsperiod med inplanerad semester påverkar inte söckenhelgen antalet arbetsmoduler.

ÅRSARBETSTID

Framtidskommittén har föreslagit att man, liksom inom universiteten, skulle ta i bruk årsarbetstid. Man har funderat också på det att som planeringsperiod är ett år en ganska lång tid och att det inom kyrkan kunde vara bättre med kvartal. JUKO utreder saken för tillfället.

 

TEXT JUSSI JUNNI, VERKSAMHETSLEDARE, KYRKANS AKADEMIKER – AKI R.Y

Källor: KirVESTES 2018-2020, kanslichef Tarja Suni, Ylöjärvi församling, ledande diakoniarbetare Riina Viitala, Tampereen Harjun församling