Tutkimus vahvistaa profession kehittymistä

0
1815

 Kristillistä kasvatus- ja nuorisotyötä on tutkittu melko vähän, ja nykyinen tutkimustieto on hajallaan. Kirkon kasvatuksen ammatit, varhaiskasvatus ja nuorisotyö, tarvitsevat kehittyäkseen tutkittua tietoa.

Diakonian ja kasvatuksen ammatteihin liitetään usein käsite semi-professio, kun niitä verrataan vahvan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttaneisiin ammatteihin kuten lakimies, pappi tai lääkäri. Professioiden asema perustuu todelliseen tai väitettyyn erikoisosaamiseen, johon ne ovat saaneet osittain tai usein lakisääteisen aseman. Profession tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat teoreettiseen tietoon perustuva osaaminen, koulutuksen ja harjoituksen tarve sekä ryhmän jäsenten taitojen testaaminen.

Kristillinen kasvatus on haastettu myös suomalaisessa yhteiskunnassa muiden uskontojen ja katsomusten toimesta. Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavat tutkinnot ovat sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen alan koulutusohjelmaan kuuluvia tutkintoja. Ne eivät ole oman tieteenalansa tuottamaa osaamista. Teoreettinen viitekehys ja osaaminen kirkon työhön tulee useamman tieteenalan tuottamasta tutkimuksesta. Nämä ovat niitä keskeisiä seikkoja, jonka vuoksi tutkimusseuran nimeksi tuli Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura.

Diakonian tutkimusseura on toiminut vuodesta 2004. Kristillisen kasvatus- ja nuorisotyön tutkimusseuraa on valmisteltu vuodesta 2012 saakka. Uusi tieteellinen seura, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura perustettiin Helsingissä 31.10.2018. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan. Seura tulee järjestämään tutkimusalaansa liittyviä esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia ja julkaisemaan alaan liittyviä tutkimuksia. Lähiajan tavoitteena on käynnistää tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran perustamiskokouksen osallistujat edustivat eri korkeakouluja, kasvatuksen järjestöjä ja kirkon alan toimijoita. Seuran perustamista pidettiin nyt entistäkin ajankohtaisempana, kun uskontojen ja katsomusten kenttä on Suomessakin muutoksessa, ja siihen liittyvälle kasvatuksen tutkimukselle on selkeästi tarvetta. Uuden seuran tavoitteena on koota jäseniksi monipuolisesti alan tutkijat sekä eri uskontojen ja katsomusten edustajat.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi