TEESEJÄ FILOKSENIASTA – keskustelua kirkon tekemästä ihmisoikeustyöstä

0
1671

Kesällä 2017 Helsingin rautatientorilla oli leiriytyneenä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Tähän keskusteluun liittyvästä teologisesta pohdinnasta syntyi teesikokoelma Teesejä Filokseniasta.

Ihmisoikeuksien parissa työskentely on usein tavoitteellista vaikuttamistyötä – ei ainoastaan yksilöiden auttamiseksi, vaan myös vallitsevien rakenteiden muuttamiseksi.

Nämä kolme teesiä ovat opinnäytetyöstä Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Kirkon tulee uskaltaa kyseenalaistaa, ottaa kantaa ja puolustaa heikompia

Ihmisoikeusteologia sai vuoden 2017 aikana Helsingissä uudenlaisen ja elävän toimintakentän turvapaikanhakijoiden ympärivuorokautisesta Right to Live -mielenilmauksesta, joka protestoi Suomen hallituksen ja viranomaisten systemaattista turvapaikanhakijoiden aseman heikentämistä. Hallituksen tuolloiset päätökset näkyvät tänä päivänä uuspaperittomien määrän kasvuna ja lisääntyneenä avun tarpeena. Avun tarjoajana kirkolla on erityinen rooli virallisten palveluiden paikkaajana. Paperittomien auttaminen päätyi opinnäytetyömme kohteeksi siksi, että halusimme puolustaa kirkon tekemää työtä kaiken arvostelun ja kirkon sisäisenkin ristivedon keskellä. Meitä kiinnosti myös poliittisen päätöksenteon ja median vaikutus yleiseen asenneilmapiiriin. Halusimme ottaa osaa tuohon keskusteluun julkaisemalla aiheen ympäriltä viisi teesiä, jotka toivat yhteen kirkon opetuksen ja ajankohtaisen debatin.

Kaikkien hätä on samanarvoista ja yhteistä

Teesit ja niiden raamatulliset ja ajankohtaiset perustelut ovat kenen tahansa käytössä sivustolla teesinurkka.fi. Työn raporttiosuus Vapautuksen teologiaa verkossa avaa etnografisella tutkimusotteella sitä, millaisesta lähtökohdasta teesit syntyivät turvapaikanhakijoiden kiristynyttä tilannetta seuratessa. Pilvipedagogiasovelluksella toteutettu mielenilmauksessa työskennelleiden luterilaisen ja ortodoksisen kirkon työntekijöiden yhdessä luova, anonyymi näkemysten jakaminen oli kiinnostava osa prosessia. Joukkoistamisen avulla saatiinkin koottua ammattilaisten syvälliset näkemykset teesien taustalle. Ekumeenisesti yhteisen asian puolesta toimiminen oli hieno esimerkki siitä, että tärkeimmissä asioissa kristityt pitävät yhtä. Yksimielisinä yhdessä toimiminen nousi myös yhdeksi teesin aiheeksi. Hyvät tulokset riippuvat täysin siitä, että muistetaan puhaltaa yhteiseen hiileen.

Pitäkää yhtä, välttäkää hajaannusta ja eläkää yksimielisinä

Keskustelu uskonnon rooleista ja rajoista yhteiskunnassa tapahtuu paljolti median välityksellä, joten oleellisena aineistona aikamme uskontodiskurssin tarkastelussa voidaan pitää mediakeskusteluja ja -artikkeleita. Yksi kiinnostavimpia havaintojamme olikin, että uskontoa koskeva uutisointi tapahtuu suurimmaksi osaksi sitä siihen koulutusta omaamattomien toimittajien taholta, jolloin asiat helposti lähtevät väärällä viestillä eteenpäin. Kirkoille ja sen työntekijöille jää siksi yhä suurempi vastuu pitää viestiään rohkeasti esillä sekä toimien että itse uutisoiden – tehden kristilliset hyveet näkyviksi jokapäiväisessä toiminnassa.


Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura palkitsee vuosittain yhden ansioituneen diakoniaa käsittelevän opinnäytetyön Sivellin-palkinnolla. Vuonna 2018 se myönnettiin Petrina Laineen ja Katja Vilponiemen työlle Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Lähde: dts.fi/sivellin/

————————————————————————————————

Teesit: http://www.teesinurkka.fi
Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/141196

Teksti Katja Vilponiemi, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n palveluohjaaja  
Kuvat Kirkon kuvapankki Juuso Westerlund