Mikä on maailman nopein sormiliike?

0
1743

Se, kun mummo etsii kännykästään kuvan tai videon
lapsenlapsestaan. Tämä vitsi naurattaa minua yhä.
Pari vuosikymmentä sitten kerrottiin mummon
ranneliikkeestä, jolla hän etsi lapsenlapsen kuvan
lompakosta.

Kuvat ja videot ovat tapa ylläpitää yhteyttä lastenlasten
ja isovanhempien välillä. Uusia yhteydenpitotapoja
onkin etsittävä, kun työperäinen muuttoliike tyhjentää
maaseudun ja tuo työikäiset suuriin kasvukeskuksiin.
Suomalaista muuttoliikettä tutkinut valtiotieteiden tohtori
Timo Aro sanoo, että muuttoliikkeestä puhuminen herät-
tää vahvoja reaktioita ja voimakkaita tunteita. Onneksi
herättää. Sukupolvien välistä yhteyttä kannattelevat
järjen ja vastuun lisäksi tunteet. Rakkaus ja huolenpito
ovat yhteyttä kannattelevia tunteita.

Aina ei ole kysymys muuttoliikkeen seurauksesta,
kun lapsilla ja nuorilla ei ole yhteyttä vanhoihin ihmisiin.
Jos yhteys on katkennut tai sitä ei ole päässyt syntymään
tai voinutkaan syntyä, sukupolvien välistä yhteyttä voi
rakentaa. Muutamissa seurakunnissa yhteyttä on lähdetty
rakentamaan leirimummo tai -vaari toimintaa kehittämällä.
Esimerkiksi Keravan seurakunnan kokemukset ovat
rohkaisevia. ”Jo pelkkä vanhemman ihmisen paikalla
oleminen sellaisessa ympäristössä, jossa on lähinnä
nuoria ja lapsia, auttaa kasvattamaan keskinäistä
ymmärrystä ajan ilmiöistä puolin ja toisin”, kertoo
johtava nuorisotyönohjaaja Pasi Härkönen.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi