Uudistuva AY-liike

0
1610

Ay-liike on jäykkä, vanhanaikainen ja omaan napaansa tuijottava ei-liike. Väite on populistinen ja sitä vaivaa perspektiivin puute. Väitteessä on kuitenkin totuuden siementä; ay-liike on myös sitä, miltä se näyttää.Liitot tekevät tehtävää, joka niille on säännöissä määritelty. KNT:n sääntöjen 2§ mukaan liiton tehtävä ja tarkoitus on hoitaa ja valvoa jäsentensä ammatillisia etuja palvelussuhteissa, palkkauksessa ja koulutuksessa. Liitto siis tekee ydintehtäväänsä, kun se puolustaa ja edistää työntekijöiden oikeutta kunnolliseen palkkaan ja työn tekemisen ehtoihin.

Ay-liike tarvitsee uudistumista. Sen on puhuteltava uuden sukupolven työntekijöitä. Perustehtävä ei muutu, mutta muodot ja keinot uudistuvat. Vanha tuote on myytävä uudessa paketissa yhä uudelleen ja uusille työntekijöille.

Lakko-oikeus on jokaisen Suomen kansalaisen perustuslaillinen oikeus. Mitä se tarkoittaa? Perälauta on perustermi työ- ja virka-ehtosopimuksen soveltamisessa, mutta mitä se tarkoittaa? Tiesitkö, että kirkossa ei sovelleta vuosilomalakia, koska sopimuksella on saatu paremmat ehdot. Muun muassa näitä ay-liikkeen termejä ja saavutuksia avataan tässä lehdessä.

Ay-liikkeen missio ei ole vanhentunut, vaan sen ilosanoma koskettaa ja muuttaa myös kehittyvien maiden työntekijöiden työoloja. KNT ja Dtl liittyivät vuoden 2019 alussa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi. Ihmisarvoinen työ kuuluu kaikille. Sanomme EI lapsityövoiman käytölle. Jokaisen työntekijän kuuluu saada elämiseen riittävä palkka. Uudistuva ay-liike näkee omaa napaa kauemmaksi. Jäseneksi liittyminen oli arvovalinta, jolla haluamme viestiä, että jokainen työntekijä ihonväriin ja sukupuoleen katsomatta ansaitsee tulla kohdelluksi hyvin työpaikallaan.

Tämän päivän AY-toiminnassa on kyse jatkuvasta vuoropuhelusta työnantajan ja työntekijän välillä niin Suomessa kuin kehittyvissä maissa.

Arja Lusa
toiminnanjohtaja, KNT
arja.lusa@knt.fi