Det nya året för med sig nytt till det allmänna lönesystemet

0
1378

Enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal tas i alla församlingar i början av år 2020 i bruk lönesystemets prestationstillägg.

Förberedelserna för ibruktagandet av prestationstillägget inleddes i församlingarna redan år 2018. I skrivande stund har de flesta av församlingarnas arbetsgivare redan fattat beslut om de som får prestationstillägget 2020 och betalningen för den nya bedömningsperioden 2021 har körts i gång i församlingarna.

Prestationstilläggen betalas under ett års tid till anställda, vilkas arbetsprestation vid bedömningen har överskridit arbetsgivarens gränser för bedömningen. Den minimisumma som minsta skall användas i församlingarna för prestationstillägget är definierad i tjänste- och arbetskollektivavtalet, men den summa som betalas till enskilda anställda bestäms i sista hand av församlingen. Prestationstillägget ersätter till en del den prövningsbaserade delen i församlingarna.

Församlingarna måste fr.o.m. 1.1.2020 använda en 0,6 procent stor justeringsmånför antingen prestationstillägg eller höjningar av uppgiftsbaserade löner. Före arbetsgivaren fattar beslut om användningen av justeringsmånen måste den förhandla med den förtroendeman som representerar de anställda. Ifall det i församlingen inte finns en JUKO förtroendeman, kan de som hör till JUKO förbud välja en representant sinsemellan.

Vid årsskiftet förflyttas det årsbundna tillägget till historien och i stället kommer ett erfarenhetstillägg som också baserar sig på den anställdas erfarenhet. Erfarenhetstillägget är enligt kravgrupper stegvis avtalat i kollektivavtalet (bilaga1). Erfarenhetstillägget betalas i fortsättningen efter 5, 10 och 15 arbetsår. Ifall den anställda har en lön vid förändringtidpunkten som är högre än erfarenhetstillägget 1.1.202, förblir lönen vid den tidigare nivån. Ingens lön får p.g.a. förändringen sänkas. I vissa fall kan ibruktagandet av erfarenhetstillägg leda till en liten förhöjning.

Text Anne Kaitainen
Bild Pekko Vasantola/Kyrkans Bildbank

Om du har frågor angående prestationstillägget, användningen av justeringsmånen eller erfarenhetstillägget, fråga av din förman. Du kan alltid också vända dig till JUKOs förtroendeman eller ditt förbund.