Diakoniarbetets klienter med i beslutsfattandet

0
1556

Veera Wallenius arbetar med ett projekt i Malms församling. Avsikten med projektet är att stärka klienternas egna aktivitet.

Diakonissan Veera Wallenius,37, studerade vid den högre yrkeshögskolan (Helsingfors DIAK) att utveckla värde- och samfundsnära arbete. Nu arbetar hon i Malms församling med ett tvåårigt diakoni projekt under temat stöd för medborgarpåverkan. Projektet finansieras med projektmedel från Helsingfors Kyrkliga samfällighet.

– I projektet reder man ut vad klienten själv vill påverka i sin situation. I diakoniarbetet ser man inte klienterna som aktiva parter och därför vågar diakoniarbetarna inte alltid modigt fråga av klienten vilka saker denne inte vill ha hjälp med, säger Wallenius.

Samtal och lyssnande

Det är frågan om ett nytt och modernt projekt som man inte tidigare sett. Avsikten är att utveckla stadsdiakonin vid sidan av den professionella hjälpen ur en synvinkel av delaktighet och medborgarverksamhet. Avsikten är att skapa modeller och höra dem som diakonin arbetar med.

– Utöver detta är det meningen att prova ut verksamhetsmodeller för att ge möjlighet till de svagaste i samhället att delta i påverkan. Utreda vad inom diakonin som människorna kunde påverka och hur diakoniarbetarna kunde utveckla diakoniarbetet tillsammans med klienterna. Avsikten med projektet är också att främja interaktion mellan människor i olika livssituationer, tillägger Wallenius.

Klienterna med i smedjan

Projektet har en styrgrupp, i vilken finns med en erfarenhetsexpert från nätverket för Finlands fattiga och utslagna (EAPN-Fin), Helsingfors stads ”Stadilots”, samt experter från Helsingfors Diakonissanstalt, Diakoni yrkeshögskolan, Dtl och Malms församlings informations- och diakonienheter. I gruppen skapas nätverk och man delar på expertis.

– Nästa steg blir att bjuda in diakonins klienter till smedjan. Tillsammans med dem är det sedan meningen att man skall fundera på medborgarpåverkan. I fortsättningen är det meningen att ta med kyrkliga beslutsfattare och lokala påverkare.

För lite uppgifter för utveckling

Enligt Wallenius har kyrkan inte funderat på hur man skall utnyttja det kunnande som de som har en högre yrkeshögskoleexamen har. Malms församling har gjort en öppning under benämningen att utveckla diakonin. Det finns dock allt för få platser där man kunde arbeta med utveckling.

– Inom kyrkan går expertuppgifterna oftast till teologie magistrar. Kyrkan har inte verksamhetsmodeller för att utnyttja expertisen inom olika områden och möjligheterna till att klättra i karriären är väldigt begränsade. Diakoniarbetarnas enda möjlighet just nu att klättra på karriärsstegen, är att få uppgifter som närmaste förman. Denna fråga har inte funderats på till slut ännu, summerar Veera.

————————————————————————————————–

D- startbana

Tre stycken utvecklade inom diakonin har utvecklat D-starbanan, ett forum i vilket man stödervarandra, delar och inspirerar varandra att prova på nya idéer.

Kyrkan har inspirerade anställda, men de får inte alltid stöd i sina utvecklingsidéer. Nu finns ett inspirationsforum i vilket man kan slänga ut idéer och få stöd av koleger i samma anda.

Mera information:

Ulla Hännikäinen
Tel.. 09 2340 4528,

Heta Kiiski
Tel.. 09 2340 4527

och Veera Wallenius
Tel. 09 2340 4535,

fornamn.efternamn@evl.fi

Källa: Helsingfors församlingarnas Intranet

—————————————————————————————————

Text och bild Tanja Puhakka