Uusi vuosi tuo uutta yleiseen palkkaus- järjestelmään

0
1302

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisä otetaan kaikissa seurakunnissa käyttöön vuoden 2020 alussa.

Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen aloitettiin seurakunnissa kuitenkin jo vuonna 2018. Tämän jutun kirjoittamishetkellä pääosa seurakuntatyönantajista on jo tehnyt päätökset vuoden 2020 suorituslisän saajista ja uusi arviointijakso vuonna 2021 maksettavasta suorituslisästä on käynnistynyt kaikissa seurakunnissa.

Suorituslisää maksetaan vuoden ajan työntekijöille, joiden työsuoritus on tehdyssä suorituslisäarvioinnissa ylittänyt työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Koko seurakunnassa suorituslisään käytettävä vähimmäismäärä on määritelty virka- ja työehtosopimuksessa, mutta yksittäiselle työntekijälle maksettavan suorituslisän suuruus perustuu seurakunnan omaan päätökseen. Suorituslisä korvaa osassa seurakuntia käytössä olevan HAVAn.

Seurakuntien on 1.1.2020 lukien käytettävä 0,6 prosentin suuruinen järjestelyerä joko suorituslisiin tai tehtäväkohtaisten palkkojen korjauksiin. Järjestelyerän käyttökohteista on ennen työnantajan tekemää päätöstä neuvoteltu työntekijöitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Jos seurakunnassa ei ole JUKOn luottamusmiestä, ovat työpaikan jukolaiset valinneet keskuudestaan edustajan neuvotteluihin.

Vuoden vaihtuessa vuosisidonnainen palkanosa jää historiaan ja tilalle tulee yhtä lailla työntekijän työkokemukseen perustuva kokemuslisä-niminen palkanosa. Vaativuusryhmittäin porrastetut kokemuslisän euromäärät on sovittu virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES liite 1). Kokemuslisää maksetaan jatkossa 5, 10 ja 15 työkokemusvuoden perusteella. Jos työntekijän vuosisidonnainen palkanosa on muutoshetkellä suurempi kuin 1.1.2020 voimaan tuleva kokemuslisä, pysyy työntekijälle maksettava euromäärä ennallaan. Kenenkään palkka ei siis muutoshetkellä tämän uudistuksen takia pienene. Joissain tapauksissa kokemuslisän käyttöönotosta voi aiheutua pieni korotus.

Jos sinulla on kysyttävää suorituslisästä, järjestelyerän käytöstä tai kokemuslisästä, kysy asiasta esimieheltäsi. Voit myös aina kääntyä JUKOn luottamusmiehen tai liittosi puoleen.

Teksti Anne Kaitainen
Kuva Kirkon kuvapankki Pekko Vasantola