Vad får man fråga i en arbetsintervju?

0
2240

Ibland kan man vid en arbetsintervju tvingas fundera på vad man egentligen strävar till med frågan? Får arbetsgivaren fråga vad som helst? Måste man svara på allt?

Arbetsgivaren skall i huvudsak få uppgifterna om den som söker arbetet av den sökande själv. Personuppgifter är sådant som beskriver den sökande som person och dennes levnadsförhållanden, med vilka man kan känna igen personen, dennes familj eller de som lever med personen i samma hushåll. Man kan samla information också av andra än den sökande själv endast med den sökandes tillstånd. Utan tillstånd får man t.ex. inte Googla uppgifter om den sökande. Till tidigare arbetsgivare får man ta kontakt, endast om den arbetssökande refererar till dem. Naturligtvis måste den som söker arbete då också ge lov åt tidigare arbetsgivare att ge ut uppgifter.

Frågor kring föräldraskap eller familjeförsörjarskap är enligt jämställdhets bestämmelserna förbjudna. Förbjudna frågor vid en arbetsintervju är t.ex. frågor kring graviditet, familjeplanering, antal barn och arrangemang kring barnskötsel. Dessa frågor är förbjudna, fast man skulle säga att det är frivilligt att svara på dem. Man behöver alltså inte vid intervjun berätta om en graviditet, vilket de flesta nuförtiden vet om.

Lagen ger en rätt att skydda privatlivet, arbetsgivaren får vid en intervju endast hantera frågor som är väsentliga för genomförande av arbetet. Arbetsgivarens rätt att skaffa uppgifter om den sökande skall ses utgående från de arbetsuppgifter den sökande skall ha. Nödvändiga uppgifter är självklart sådant som har och göra med den sökandes kompetens och lämplighet för uppgiften. Väsentligt är också sådana uppgifter om den sökandes hälsa, som är viktiga för arbetsuppgiften. Enligt lagen kan man inte avvika från dessa regler ens med den sökandes tillstånd.

Den sökande har rätt att låta bli att besvara sådana frågor som inte är väsentliga set ur arbetsuppgiftens synvinkel. Sådana uppgifter kan t.ex. vara information om militärtjänstgöring, religion, sexuell läggning, alkoholanvändning eller politisk åskådning samt familj eller andra personliga frågor. Inte heller frågor kring fritidssysselsättning och hobbyer kan anses vara relevanta sett ur arbetssynvinkel. Frågorna skall alltså vara grundade och väsentliga ut arbetsuppgiftssynvinkel.

Lagstiftningen är tydlig, men i verkligheten kan det vara svårt att inte svara på intervjuarens frågor. Oron över att ifall man låter bli att svar tolkas det till den intervjuades nackdel är befogad. Därför kan man på sådana frågor som antingen inte är sakliga eller inte uppfyller kravet om att gälla arbete ge ofullständiga eller bristfälliga svar.

Du kan sända aktuella juridiska frågor till osoitteeseen arja.lusa@knt.fi eller tiina.laine@dtl.fi

Text Jaana Liimatainen