Kuokkavieraana kirkon työssä? – KNT:n kannanotto

0
1836

Kirkon kasvatus- ja nuorisotyöllä on tehtävä.

Työ on yhteiskunnallisesti merkittävää. Työ kannustaa lapsia ja nuoria oppimisympäristössä, jossa opitaan ottamaan vastuuta itsestä, lähimmäisistä ja ympäristöstä. Työ ennaltaehkäisee syrjäytymästä yhteiskunnasta ja sen palveluista.

Työ on vaikuttavaa. Työn myötä lapset ja nuoret oppivat lähimmäisenrakkauden periaatteet: ”mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin.” Kun työn pohjana on kristillinen arvopohja, oppivat lapset ja nuoret kasvamaan eettisesti vastuullisiksi aikuisiksi, joiden elämässä usko tulee näkyväksi jokapäiväisen elämän valinnoissa ja toiminnassa.

Työ on näkyvää. Neljä viidestä nuoresta Suomessa käy rippikoulun. Se näkyy, vaikuttaa ja koskettaa suurinta osaa suomalaisista. Seurakuntien kerho- ja isoistoimintaan osallistuu viikoittain noin 130 000 lasta ja nuorta (2018). Tämä sitouttaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria kirkon jäsenyyteen nyt ja tulevaisuudessa.

Työ on uskottavaa, koska se on näkyvää, vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Tämä perustuu siihen, että työtä tekevät korkeasti koulutetut kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat. Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön volyymi taas tulee siitä, että sitä ovat tekemässä kymmenet tuhannet vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Nuorisotyönohjaajat toimivat heidän kouluttajinaan ja ohjaajinaan.

Kirkon kasvatus- ja nuorisotyössä pitää olla johtamistehtävissä nuorisotyön- ja varhaiskasvatuksen ohjaajia. Kristillisen kasvatus-ja nuorisotyön johtajilta pitää edellyttää työn asiantuntemusta. Nuorisotyön- ja varhaiskasvatuksen ohjaajat ovat parhaita johtamaan kirkon kasvatus- ja nuorisotyötä. Kirkon nuorisotyön- ja varhaiskasvatuksen ohjaajilla on kristillisen kasvatuksen asiantuntemusta korkean koulutuksen ja sen myötä myös käytännön kokemuksen kautta. Heidän johtajuutta tuetaan johtamiskoulutuksella.

Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyönohjaajan virkoihin täytyy kutsua ja vihkiä. Näin toimittaessa kirkko osoittaa arvostusta kirkossa tehtävää kasvatus- ja nuorisotyötä kohtaan. Viran tunnuksena on sininen virkapaita, joka edustaa kasvatusta. Sininen on kasvatuksen – Jumalan äidin ja kasvattajan väri.

Ilman kasvatustyötä kirkolla ei ole tulevaisuutta. Jos nyt nähtävissä oleva kirkon henkilöstön vähentäminen kohdistuu jatkossa nykyisellä tavalla kasvatuksen ja nuorisotyön virkoihin, sahaa kirkko omaa oksaansa. Kirkon tehtävä ja olemus on kasvatuksessa ja opetuksessa. Niiden hoitamiseen tarvitaan jatkossakin varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoita. 

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry
Hallitus 13.1.2020