”Puhutaan ihmisistä ihmisinä”

0
1734

Dino-lehti kysyi, miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus kohdataan oikein ja miten siitä pitäisi puhua. Molempiin liittyy termejä, joiden käyttäminen voi tuntua hankalalta ja jopa pelottavalta. Ovatko sinulla termit hallussa?

Puhuessamme seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta puhumme jokaisesta meistä. Me kaikki olemme osa moninaisuutta omana ainutlaatuisena itsenämme.

– Sukupuolen moninaisuus pitää sisällään muun muassa sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuuden. Näiden rinnalla on myös hyvä muistaa kehojen moninaisuus. Kehomme ovat moninaisia myös sukupuoleen liitettyjen ominaisuuksien ja piirteiden suhteen. Seksuaalinen suuntautuminen viittaa siihen, keitä kohtaan saatamme tuntea eroottista ja romanttista vetoa, jos sellaisia tunnemme, erityisnuorisotyönohjaaja Mio Kivelä kuvaa.

Tarvitseeko edes määritellä?

On hyvä miettiä, tarvitseeko toista ihmistä edes määritellä sukupuolen tai seksuaalisuuden perustella. Kivelän mukaan voimme yllättyä siitä, miten harvoin tarvitsemme kyseisiä tietoja.

– Todellisuudessa sukupuolisuus ja seksuaalinen suuntautuminen kertovat ihmisestä kuitenkin vain sen yhden asia. Emme edelleenkään tunne häntä tai tiedä hänestä mitään sen enempää niiden perusteella.

Kivelä korostaa, että on monia tapoja kiertää turhia määritelmiä tai oletuksia. Voimme puhua ihmisistä ihmisinä tai niillä nimillä ja termeillä, joita he itse käyttävät.

– Voimme puhua miesoletetuista ja naisoletetuista, jos oletetulla sukupuolella on väliä, mutta emme oikeasti tiedä toisen sukupuolta. Näillä termeillä on tarkoitus antaa ihmisille enemmän tilaa olla olemassa sekä tulla nähdyksi ja arvostetuksi.

Voi kunnioittaa, vaikka ei ymmärtäisi

Toinen ihminen kohdataan Kivelän mielestä oikein vain yhdellä ainoalla tavalla: kunnioituksella ja rakkaudella.

– Kohtaamalla sen Jumalan luoman ihmeen, joka hän on. Meidän ei aina tarvitse ymmärtää, jotta voimme kunnioittaa ja rakastaa, hän lisää.

Osalla sateenkaari-ihmisistä ei ole haasteita suhteessa uskoon tai kirkkoon, mutta Kivelän mukaan hekin voivat joutua kipuilemaan sen kanssa, että muilla on haasteita heidän identiteettiinsä, seksuaalisuuteensa tai uskoonsa liittyen.

– Voi esimerkiksi joutua vakuuttelemaan muille uskoaan tai kokea, kuinka oma vakaumus kyseenalaistetaan kerta toisensa jälkeen. Osalle usko on täysin ongelmatonta, mutta seurakunnat ja kirkko tuntuvat vaikeilta tai pelottavilta. Ihmiset saattavat esimerkiksi pelätä joutuvansa uskonyhteisönsä ulkopuolelle, hengellisen väkivallan kohteeksi tai syrjityiksi.

Osa saattaa kokea olevansa näkymätön tai joutuvansa salailemaan joitakin puolia itsestään.

– On tärkeää muistaa, että sateenkaari-ihmisiä on paljon kirkon sisällä ja kristityissä ylipäätänsä. Olemme vakaumuksellisia kristittyjä siinä missä kuka tahansa muukin.


Termit haltuun

Seksuaalinen suuntautuminen: kehen tai keihin tunnemme seksuaalista vetoa. Aiemmin tätä kuvattiin lähinnä termeillä hetero, homo, lesbo ja biseksuaali. Nykyään on käytössä enemmän termejä.

Sukupuolen moninaisuus kuvaa sitä, että ihmisen kokemus omasta sukupuolesta voi olla erilainen kuin kulttuurissamme vallinnut perinteinen jaottelu miehiin ja naisiin. Sukupuolen moninaisuuteen liittyy myös sukupuolen ilmaisu: millä tavalla itse kukin ilmaisee olevansa mies, nainen tai jotakin muuta.

Seksuaalisuuden monimuotoisuus on vähän epämääräinen termi. Tarkkaan ottaen sillä viitataan ihmisen seksuaalisuuden laajaan kirjoon erilaisine haluineen, fetisseineen ym. Usein termiä kuitenkin käytetään vähän löyhästi ja sillä viitataan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen.

Transsukupuolisen ihmisen kokemus sukupuolestaan ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Lääketieteellisillä hoidoilla voidaan muokata kehoa vastaamaan omaa sukupuolta ja tällöin puhutaan sukupuolen korjaamisesta. Puhe sukupuolen vaihtamisesta koetaan loukkaavana, samoin termit transu tai transseksuaali. Sukupuolensa korjannut henkilö ei välttämättä koe enää olevansa transsukupuolinen, vaan ihan vain mies tai nainen.

Muunsukupuolinen, sateenkaari-ihminen, homo ja lesbo ovat kaikki oikeissa yhteyksissä ja oikeansävyisesti käytettynä ok. Kaikkia termejä voidaan käyttää loukkaavina tietyissä tilanteissa, väärien ihmisten kohdalla, tietyllä sävyllä sanottuna. Heterokin voi olla haukkumasana.

Lähde: Lumi Sammallahti, Sateenkaariyhdistys Malkus


Miten kohdata monimuotoisuus oikein?

Mio Kivelä, erityisnuorisotyönohjaaja:
– Tunnustamalla ja tiedostamalla. Poistaa jonkun turhan oletuksen, lisää jonkin tilaa antavamman sanan tai vaihtaa vaikka vessakyltit niin, että jokainen voi sukupuolestaan riippumatta päästä seurakunnan toiminnassa vessaan. Ymmärtää omat ennakko-oletuksensa ja uskaltaa antaa niiden tulla haastetuiksi. Suhtautuu maailmaan ja Jumalan luomistyön moninaisuuteen ihailevan ihmetellen. Oppii virheistään, pyytää anteeksi ja pyrkii kehittymään.

Lumi Sammallahti, Sateenkaariyhdistys Malkus:

– Perehtymällä aiheeseen. Työstämällä ennakko-oletuksiaan ja käsityksiään. Kuuntelemalla sateenkaari-ihmisten kokemuksia. Taakasta voimavaraksi -hanke on tehnyt kyselyitä, joiden tuloksia voi hyödyntää omassa työssä. Nuorisotyön kannalta tärkein kysely löytyy täältä: 

www.voimavaraksi.fi/nuorisotoimintakysely/
Diakoniatyössä voi hyödyntää tätä kyselyä:  
www.voimavaraksi.fi/perheneuvontakysely/

Jarmo Kokkonen, kirkon kasvatus- ja perheasioiden johtaja:
– Ihmisillä kirkossa ja yhteiskunnassa on seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyen hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Erilaisuuden keskellä on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja pitää huolta siitä, että seurakunta on turvallinen yhteisö kaikilla inhimillisillä tasoilla.


Pysähdy tuntemattoman äärellä

– Kannattaa kuunnella, mitä termejä ihminen käyttää itse itsestään ja ottaa ne käyttöön.
Jos ei ymmärrä jotain, aina voi kysyä,
Lumi Sammallahti neuvoo.

Lumi Sammallahti Sateenkaariyhdistys Malkuksesta sanoo, että tärkeintä on toisen ihmisen asemaan asettuminen.

– Mielestäni tämä voisi olla ihan jokaisen kohtaamisen lähtökohta, vaikka aina emme siihen yllä.

Sammallahden mukaan tuntemattoman äärellä kannattaa aina pysähtyä. Yritänkö ymmärtää sen minkä kykenen? Kohtaanko ihmisen tasavertaisena ja samanarvoisena, hänen kokemustaan kunnioittaen?

– Jos toisen identiteetti ja elämä on ristiriidassa omien hyvän elämän käsitystemme kanssa, niin voimme ryhtyä saarnaamaan, käännyttämään, pe-lottelemaan ja syyllistämään. Oma epävarmuus voi myös heijastua niin, että käännämme henkisesti selän, toivomme että toinen häviäisi häiritse-mästä. Nämä voivat olla toiselle traumaattisia kokemuksia, Sammallahti sanoo.

– Ei kuitenkaan pidä esittää tai valehdella, että ymmärtää toista, jos ei ymmärrä. Ei kannata esittää tietävänsä jotakin, mitä ei tiedä. Voimme silti kunnioittaa ja kohdata, vaikka emme tiedä tai ymmärrä, hän lisää.

Seurakunta voi pelastaa tai rikkoa

Seurakunta voi olla elämän pelastava tuki sateenkaarinuorelle, joka perheessään tai koulussa on joutunut kiusaamisen kohteeksi. Toisaalta jotkut sateenkaari-ihmiset voivat olla seurakunnissaan rankan hengellisen väkivallan kohteina.

– Seurakunnassa vallitsevat normit voivat olla tiukat. Ihmisen on oltava mies tai nainen, ilmaistava sukupuoltaan perinteisellä tavalla, suuntauduttava ns. vastakkaiseen sukupuoleen ja seksuaalisuuden ilmaisukin on sallittua vain perinteisessä heteroavioliitossa. Ihminen, joka ei näihin nor-meihin mahdu, voi kokea itsensä hyvin yksinäiseksi ja kelpaamattomaksi, Sammallahti kuvaa.

Seurakunnassa vallitsevat normit voivat synnyttää itseinhoa ja johtaa esimerkiksi siihen, että tavoitellaan muutosta omassa seksuaalisessa suuntautumisessa tai sukupuolen kokemisessa.

– Joku voi tuntea, että ei kelpaa omana itsenään edes Jumalalle. Raamatun lukeminen voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, jos kirjaa on käytetty hengellisen väkivallan välineenä. Olisikin tärkeää, että kaikenlaiseen hengelliseen väkivaltaan puututtaisiin ja puolustettaisiin sen kohteeksi joutuvaa.

Monenlaista ulossulkemista

Sammalahti huomauttaa, että ihmisiä saatetaan sulkea ulkopuolelle monin tavoin.

– Ei vastata tervehdyksiin, ollaan kuin toinen olisi ilmaa, puhutaan pahaa selän takana, estetään työpaikan saaminen, kieltäydytään istumasta sa-maan pöytään, ei kosketa kolehtihaaviin silloin, kun kolehtia kerää sateenkaari-ihminen.

Monet myös kokevat kirkon linjauksen avioliittoon vihkimisestä ja avioliiton siunaamisesta ulossulkevaksi.

– Hämmentää, että vaikka sanotaan kaikkien olevan samanarvoisia, toisten rakkaus ja parisuhde siunataan, toisten ei. 


Mikä Malkus?

Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n perustehtävä on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Diakonia- ja nuorisotyön ammattilaiset voivat pyytää Malkukselta koulutuksia esimerkiksi sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta seurakunnassa.

Malkuksella on pilottiprojekti kahdessa seurakuntayhtymässä. Projektissa pyritään tekemään nämä seurakuntayhtymät mahdollisimman turvallisiksi ja lähestyttäviksi sateenkaari-ihmisille

Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hanke laajentaa yhdistyksen työtä. Siinä lisätään jo olemassa olevaa vertaistoimintaa, vaikutetaan yhteiskunnassa ja erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä sekä tehdään uskontoon liittyviä kysymyksiä näkyvimmiksi Setassa ja sen jäsenjärjestöissä.

Lisätietoa: voimavaraksi.fi/


Teksti Tiina Usvajoki
Kuvat Hanna Pielikko