Tukena munuaispotilaan hoitopolulla

0
1574

Töölön seurakunnan työntekijät nuorisotyönohjaaja Tilda Kumpukallio, pastori Paula Enckell ja diakonissa Kirsi Jaakonaho ovat mukana Helsingin seurakuntayhtymän kolmevuotisessa Hyvinvoinnin tuki -hankkeessa.

Hyvinvoinnin tuki -hanke on sairaalan ja kirkon yhteinen palvelu, jossa on eri alojen asiantuntijoita yhteistyössä HUSin hoitohenkilökunnan kanssa dialyysipotilaiden ja heidän läheistensä tukena. Hanke alkoi syyskuussa 2018.

Se sisältää kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista potilaan ja hänen läheistensä hyväksi. Hankkeessa huomioidaan potilaan psyykkinen, sosiaali-nen, henkinen ja hengellinen hyvinvointi sekä ollaan tukena henkilökunnalle. Hanke tarjoaa toivon näkökulman sairauden kaikissa vaiheissa.

Tiivistä yhteistyötä

Käytännön toiminnan mahdollistaa tiivis yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Munuais- ja maksaliiton sekä Uuden-maan munuaisyhdistyksen kanssa.

– Yhteistyö sairaalan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sujuu todella hyvin. Olemme olleet mukana myös koulutuspäivillä kertomassa työstämme. Moniammatillisuus on rikkaus, kirkon työnkekijäkolmikko sanoo.

Heillä on työssään selkeä yhteinen tavoite, joka tukee hankeen ydinajatusta.

– Meistä tulee heti osa uuden munuaispotilaan hoitopolkua.

Vahvuutena sietämisosaaminen

Kirkon työntekijöinä sairaalassa heidän valttikorttinsa on aika. Kirsillä, Tildalla ja Paulalla on aikaa olla, kuulla ja keskustella muuten niin hektisessä työympäristössä. Pääsääntöisesti he tapaavat potilaita Meilahden ja Kirurgisen sairaalan tiloissa ja satelliittiyksiköissä Malmilla ja Pitäjänmäessä.

– Tapaamme potilaita myös heidän kotonaan ja seurakunnan tiloissa. Lisäksi järjestämme potilaille ja heidän omaisilleen tarkoitettuja suljettuja ryhmiä. Annamme tukea myös hoitohenkilökunnalle, he kertovat.

Kirsin mielestä heidän vahvuutensa on sietämisosaaminen

– Kestämme epävarmuuden ja sen, että kaikkeen ei ole parannuskeinoa. Tämänkaltaisia yhteistyöhankkeita pitäisi olla enemmän. Niissä pääsee käyttämään omaa osaamistaan ihan uudella tavalla.

Tilda kertoo, että parasta hankkeessa on aito yhteistyö.

– En osannut kuvitella olevani jonakin päivänä tällaisessa hankkeessa. On rikkaus, että seurakunnan työ mahdollistaa niin monenlaiseen.

Paula lisää, että yhteistyö on ollut hyvää ja on mukavaa tehdä liikkuvaa ja kehittyvää työtä.


INFO

  • Hyvinvoinnin tuki -hanke vastaa osaltaan kyselytutkimuksen tuloksiin (Leino-Kilpi, H., Virtanen, H., Koskinen, J., Puukka, P., Tuominen, R., Taponen, R-M. 2018. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus, kyselytutkimuksen tulokset. Turun yliopisto).
  • Hyvinvoinnin tuki -työntekijät tavoitettavissa arkisin klo 8–16 puhelinnumerosta p. 050 520 5602, 
  • sähköposti: hyvinvoinnintuki@hus.fi 

 

Teksti ja kuva Tanja Puhakka