KNT:n pandemiakyselyn tuloksia

0
1259

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila on muuttanut KNT:n jäsenten työelämää merkittävästi. Etätyö on vallitseva työnteon muoto. Yt-menettely tuotannollisin perustein on käynnistynyt lähes 30 seurakunnassa, ja yt-menettely tuotannollis-taloudellisin perustein on käynnissä muutamissa seurakunnissa. Kymmenet nuorisotyöntekijät odottavat lomautusilmoituksia kevään aikana.

Jäsenkysely toteutettiin 2.-14.4.2020. Kyselyyn vastasi 313 jäsentä. Vastaajista 11 % oli muun kuin kirkon palveluksessa kunnan, valtion tai järjestön työntekijöinä. Vastaajista 91 % kertoi, että työ ei ole vähentynyt vaan koronaviruksesta johtuva poikkeustila on muuttanut työn tekemisen tapaa. Vain seitsemän prosenttia vastasi, että työmäärä/-tunnit ovat vähentyneet. Suurin muutos on se, että työ tehdään etänä kotoa käsin. Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on keskustelua somessa tai puhelimella. Se on sisällön tuottamista verkkoon ja kohtaamisten järjestämistä erilaisilla digialustoilla. Nuorisotyönohjaajien digiosaaminen on auttanut työn muutoksessa. Osaamiselle on ollut käyttöä erityisesti jumalanpalvelusten järjestämisessä verkossa.

Yt-menettelyn käynnistämisen syynä ovat olleet useimmiten tuotannolliset perusteet. Toimintaa, tilaisuuksia, toimituksia ja koulutusta ei ole voitu järjestää kokoamalla ihmisiä fyysisesti paikan päälle, ja sen vuoksi työt ovat vähentyneet. Yt-neuvotteluissa tavanomaisin ratkaisu on, että vuosilomaa joko siirretään sovitusta aiemmin tai myöhemmin pidettäväksi. Muutama vastaaja ilmoitti, että hän on siirtynyt tai siirtymässä muihin tehtäviin. Niitä ovat jumalanpalvelusten digilähetysten tekemisen lisäksi siirtyminen osittain tai kokonaan tekemään diakoniatyön tehtäviä. Avovastauksissa vastaajat kertoivat, että uuden opetteleminen on haastava, mutta osaamisen kokemus on vahvistunut. Esimiehenä toimivat kertoivat työmäärän jopa lisääntyneen.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen tuta-menettely on toimeenpantava aina kun kyseessä on yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen. Pienissä työnantajayksiköissä, kuten kristillisissä järjestöissä ja yksityisissä päiväkodeissa, yt-neuvotteluiden perusteet ovat julkisia työnantajia useammin taloudellisia.

Kysely toteutettiin ajankohtana, jolloin varsinaisia kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisia tuta-neuvotteluita ei ollut vielä käynnistetty tai neuvottelutulos ei ollut vielä selvillä. Vain kolme vastaajaa oli saanut ilmoituksen virka- tai työsuhdetta koskevasta osa-aikaisesta lomautuksesta. Kaksi vastaajaa oli saanut ilmoituksen kokoaikaisesta lomautuksesta. Seitsemän vastaajan työnantaja on ilmoittanut, että poikkeusoloista seuraa pysyviä henkilöstövähennyksiä. Puolet näistä työnantajista on seurakuntia ja puolet kuntatyönantajia. Taustalla on jo aiemmin todettu tai käynnistetty henkilöstön vähentämissuunnitelma.

Teksti Arja Lusa