Kyrkan har ingen lag om samarbetsavtal – vad betyder detta?

0
1242

Permitteringar är för många en beklagligt aktuell sak och tyvärr också inom sådana branscher där man vanligen inte har sett av dem. Detta har lett till osäkerhet och många frågor, men också till några situationer där man fått processen på räls med hjälp av förtroendemännen.

Riktlinjerna för samarbetsförhandlingar, vilka leder till att minska personalen p.g.a. produktionsskäl eller ekonomiska orsaker beror på i vilken bransch förhandlingarna förs. Inom privata sektorn, dit också kristna föreningar hör, följer man samarbetslagen inom företag. Lagen tillämpas ifall antalet anställda regelbundet är minst 20. Den offentliga sektorn och staten har en egen lag för samarbetsförfarande. Kyrkan däremot, har ingen lag för samarbetsförfarande, utan vid förhandlingarna tillämpas det förfarande som finns nedskrivet i samarbetsavtalet (Kollektivavtalet, bilaga 10). I den rådande situationen är skillnaden väsentlig, för de tidbegränsningar gällande samarbetsförhandlingar som statsrådet fattat beslut om, påverkar inte de förhanslinger som för i församlingarna, eftersom lagen om samarbetsförhandlingar inte tillämpas i kyrkan.

Skillnaderna kommer fram t.ex. när det gäller den tid som förhandlingarna tar. Enligt kyrkans samarbetsavtal skall information om förhandlingarna ges senast fem dagar före förhandlingarna inleds och man måste reservera minst 14 dagar för förhandlingarna. Lagen gällande samarbetsförfarande för företag är tidsbundet ändrad fram till 30.6 på så sätt att man anser att förhandlingarna hållits ifall de har hållits under en period på fem dagar. Staten och kommunerna följer också en sammankallningstid på minst fem dagar, men förhandlingarna räcker sedan mellan 14 dagar och sex veckor, beroende på hur omfattande personalnedskärningar det handlar om och hur det påverkar kvaliteten.

Arbetsgivaren kan permittera på två grunder. Man kan permittera dels om det finns en produktivitetsgrund eller en ekonomisk grund för uppsägning. Permitteringen används då istället för uppsägning. Å andra sidan kan arbetsgivaren permittera för maximalt 90 dagar ifall uppgifterna minskat eller arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete minskat och arbetsgivaren inte kan erbjuda ersättande uppgifter eller arbetstagare inte har för uppgiften lämplig utbildning. På många ställen har permitteringarna verkställts på sen senare grunden.

Den tidsbundna förändringen i lagstiftningen gäller också inom den privata sektorn och de kan permittera en tidsbundet anställd på samma villkor som andra. Man kan också säga upp under prövotid på samma ekonomiska- och produktionsgrunder medan lagen tillfälligt är ändrad. Detta gäller inte den offentliga sektorn, då kan en tidsbundet anställd permitteras endast om denne vikarierar en ordinarie anställd och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie om denne skulle vara på jobb och grunderna inte räcker till för slopad prövotid. Enligt den tredje tidsbundna förändringen räcker det med att meddelandet om permittering kommer till de anställda senast fem dagar före permitteringen börjar gälla. Detta gäller inte den offentliga sektorn, utan t.ex. inom kyrkan måste meddelandet om permittering komma senast 14 dagar på förhand.

Du kan sända in aktuella juridiska frågor
På adressen tiina.laine@dtl.fi eller arja.lusa@knt.fi

Text Maarit Engström