Nuorten vaikuttajaryhmissä on voimaa

0
1313

Kirkolliskokouksessa nostettiin kolme vuotta sitten esiin tarve nuorten kuulemisen vahvistamisesta. Nyt seurakunnissa on perustettu jo useita nuorten vaikuttajaryhmiä.

– Kartoitimme kyselyssä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, toimintamalleja ja tarpeita seurakunnissa ja hiippakunnissa. Nuorten vaikuttamisen vahvistaminen nähtiin kyselyssä erittäin tärkeäksi, Kirkkohallituksen asiantuntija Sirpa Syrjä kertoo.

Kirkolliskokous teki marraskuussa 2019 päätöksen ryhmien perustamisesta jokaiseen seurakuntaan. Seurakunnat ovat ottaneet hyvin eri tavoin vastaan vaikuttajaryhmien toteutuksen. Nyt on Syrjän mukaan hyvä aika valmistautua vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun, vaikka kirkkolain kokonaisuudistuksen voimaantulo siirtynee loppuvuoteen.

– Jokainen seurakunta ratkaisee tarkoituksenmukaisella tavalla vaikuttajaryhmien toteutuksen, niihin ei ole luotu yhteistä seurakuntia sitovaa säännöstöä tai raameja, Syrjä muistuttaa.

Koulutukset siirtyivät

Nuorisosihteeri Tarja Liljendahl korostaa koulutuksen tärkeyttä vaikuttajaryhmien eteenpäin viemiseksi.

– Kirkkohallitus ja Nuori kirkko ry tarjosivat hiippakunnittain järjestettäviä koulutuksia seurakuntien tueksi. Koronaviruspandemian vuoksi ja osittain myös muutoksen voimaantulon viivästyessä siirrettiin osa koulutuksista syksyyn, Liljendahl kertoo.

Vastatuultakin on hänen mukaansa ilmassa. Joissakin seurakunnissa on koettu, että kyseessä ei ole oikea tapa lisätä nuorten halua toimia seurakunnassa.

– Hallinto itsessään ei ole syy kuulua kirkkoon. Mikäli kirkossa ei ole kulttuuria, joka tukee nuorten mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin muutoinkin kuin nuorisotoiminnan sisällä, vähenee nuorten halu olla mukana kirkkoyhteisössä oleellisesti muutaman aktiivisen toimintavuoden jälkeen, Liljendahl sanoo.

Joissakin seurakunnissa on kuitenkin jo toimivia ryhmiä.

– Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat todellisia, mutta niitä varten on oikeasti tehtävä myös ratkaisuja ja löydettävä tukiresursseja.

Kuopiossa uusia tuulia

Nuorisotyönohjaaja Anton Bergin mielestä nuorten vaikuttajaryhmä voi olla työntekijälle hyvä tuki.

Kuopion Alavan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Anton Berg kertoo Alavan nuoret vaikuttajat -ryhmän lähteneen liikkeelle keväällä 2019.

– Seurakunnan nuorten avoimessa toiminnassa oli ollut laskua, joten kaivattiin uusia ideoita. Pohdimme, miten saadaan nuorten ääntä kuuluviin. Syksyllä aloin kartoittaa henkilöitä ja ensimmäinen palaveri pidettiin tammikuussa 2020, Berg valaisee.

Tavoitteena on kehittää nuorten toimintaa, lisätä avoimessa toiminnassa kävijöitä ja saada nuoret toteutukseen mukaan. Koronatilanteen aikana on ryhmä osoittanut tarpeellisuutensa.

– Ryhmä on ollut avainasemassa luomassa seurakunnan nuorten Discord-kanavaa ja pelailua siellä. Nuoret ovat myös ideoineet My Day -videoita instagramiin, ja osa oli mukana isosvalinnoissakin.

– Kannustan nuorten vaikuttajaryhmien perustamiseen. Niissä voi jakaa työtaakkaa ja huolia sekä ideoida ja kokoustaa, Berg kertoo.

Tampereella kipinä nuorilta

Tampereen Messukylän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Eetu Tuomi kertoo vaikuttajaryhmäidean tulleen nuorilta.

– Muutama tamperelainen nuori teki aloitteen Tampereen seurakuntayhtymälle. Siinä toivottiin, että nuoret pääsisivät mukaan seurakuntien luottamuselinten kokouksiin tuomaan nuorten näkökulmaa päätöksentekoon.

Tammikuusta 2020 aloittanut nuorten vaikuttajaryhmä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa myös arjen toimintaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Ryhmän kautta tullaan osallistamaan myös kaikkia muita toiminnassa olevia nuoria.

– Korona-aikana toiminta etenee koko ajan etäpalaverien ansiosta. Iloa on tuonut ryhmän motivoitunut ote ja into. Toiminta edistää nuorten äänen kuulumista kirkossa sekä nuorten sitoutumista kirkkoon todella voimakkaasti.

Vaikku innostaa Oulussa

Tuiran seurakunnan nuorisotyönohjaajat Tiina Siloaho ja Anssi Putila saivat pontta ryhmän kokoamiseen hiippakunnan järjestämästä Tulevaisuus todeksi -koulutuksesta.

– Valitsimme ensimmäisen vuoden isoskoulutuksen, jota lähdettiin muokkaamaan palvelumuotoilun avulla. Perustimme yhdeksi ryhmäksi isosneuvoston, johon tuli isosia kolmesta eri ikäluokasta, Tiina Siloaho kertoo.

Palautteen myötä toimintaa laajennettiin.

– Tavoitteena oli saada nuoria kaikista toimintaryhmistämme: isosista, kerhonohjaajista ja avariohjaajista aina täysi-ikäisiin yövalvojiin. Kuuden hengen ryhmällä on tehty mm. Insta-gram-liveä. Siellä tehdyn nimikilpailun tuloksena ryhmän nimeksi valikoitui Vaikku.


Hyvää pöhinää!

  • Huopalahden rovastikuntaan perustettiin nuortenparlamentti, johon valittiin seurakunnista 6-8 nuorta. Ryhmä suunnittelee yhteistyötä mm. leirien, retkien ja tapahtumien toteuttamisessa.
  • Kemin seurakunnan NuorisoParlamentti NuPa on toiminut Kemissä vuodesta 2005. Nuorisotyönohjaaja on mukana NuPan kokouksissa sekä tapahtumissa. NuPa on ollut mukana vaikuttamassa nuorisotyötä koskeviin päätöksiin. Ryhmä kouluttaa isosia, ja on järjestänyt nuorisotilalla tapahtumia, joista yksi esimerkki on Jormarock.
  • Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä Kapteenisto ideoi, suunnittelee ja toteuttaa Sankarlan eli Vihdin seurakunnan koululais-, nuoriso- ja rippikoulutyön toimintaa yhdessä nuorisotyöntekijätiimin kanssa. Ryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, vastaa nuortenillan toiminnasta ja vaikuttaa viikkotoiminnan, retkien, leirien ja tapahtumien sisältöihin. 

Teksti ja kuvat Hannu Keränen