Resultat från KNTs pandemiförfrågan

0
1246

Undantagssituationen som beror på coronaepidemin har väsentligt förändrat KNTs medlemmars arbetssituation. I närmare 30 församlingar har man gått genom samarbetsförhandlingar på produktionsgrunder och för tillfäller går man igenom förhandlingar på produktions- och ekonomiska grunder i några församlingar. Tiotalet ungdonsledare väntar på meddelande om permittering under våren.

 Under perioden 2-14.4.2020 genomfördes en medlemsförfrågan. På förfrågan svarade 313 medlemmar. Av dem som svarade var 11% i annan tjänst än för kyrkan, kommunens, statens eller någon förenings anställda. Av de som svarade ansåg 91% att arbetet inte har minskat p.g.a. corona undantagstillståndet, utan sättet att utföra arbete har förändrats. Endast sju procent svarade att arbetsmängden/timmarna har minskat. Den stora förändringen är att arbetet utförs på distans hemifrån. Arbetet bland barn och unga sker nu i sociala medier eller per telefon. Det handlar om att producera nätbaserat innehåll och att arrangera mötesplatser på olika digitala mötesplatser. Ungdonsledarnas digikunskaper har varit till hjälp i förändringen av arbetet. Kunskapen har varit till nytta speciellt när gudstjänster har arrangerats på nätet.

Orsaken till igångsättandet av sammarbetsförhandlingar och oftast varit produktionsorsaker. Verksamhet, tillställningar, förrättningar och utbildningar har inte kunnat arrangeras genom att samla människor till en fysisk plats, och därför har arbetet minskat. Den vanligaste lösningen i samarbetsförhandlingarna har varit att semestern antingen flyttas så att den hålls tidigare eller senare. Några av dem som svarade sade att de har övergått eller kommer att övergå till andra uppgifter. Detta kan t.ex. vara att börja gör didisändningar av gudstjänster eller att helt eller delvis övergå till diakonala uppgifter. Bland de fritt formulerade svaren berättade de som svarade att det varit utmanande att lära sig nya saker, men att den nya kunskapen stärkt dem. Förmännen berättade att arbetsmängden t.o.m. har ökat.

Enligt kyrkans samarbetsavtal, måste man sätt i gång en samarbetsprocess, alltid när det är frågan om att säga upp eller permittera en eller flera anställda eller någon skall övergå till deltid. I små arbetsenheter, så som kristna föreningar eller privata daghem är grunderna för samarbetsförhandlingarna oftast ekonomiska.

Då förfrågan genomfördes hade man ännu inte inlett egentliga samarbetsförhandlingar enligt avtalet och förhandlingsresultaten fanns inte ännu. Endast tre av dem som svarade hade fått besked om deltids permittering gällande arbets- eller tjänsteförhållandet. Två av de som svarade hade fått meddelande om permittering på heltid. Sju hade fått meddelande av arbetsgivaren att undantagstillståndet kommer att leda till bestående personalminskning. Hälften av de här arbetsgivarna är församlingar och hälften kommunala arbetsgivare. I bakgrunden finns redan från tidigare konstaterade och igångsatta personalminskningar.

Text Arja Lusa