Mopedkort och andra behörighetsvillkor

0
1167

Ombuden har hört att frisk luft utomhus kan hjälpa när viktiga beslut behandlas. Därför har månadspalavern planerats till Tusbysjöns norra strand, till Vanhankylänniemi i Träskända.

Marko kom till Träskända med tåg, från vilket resan fortsatte med el-sparkbräde. Tero skulle ha kommit med bil, om den bara hade startat. Som var, fanns det i garaget en moped, med vilken man rätt snabbt kom till Tusbysjöns södra strand, varifrån resan fortsatte med båt mot norra sidan.

Marko hade fått veta om de utmaningar som Tero mötts av, men förhöll sig lugnt i situationen. Vädret var vackert och snart skulle man hämta möteskaffe från hamburgerrestaurangens drive-in fil.

– Det var tur att man inte krävde användande av egen bil för detta arbete. Den inte ens knystade till vid starten, pustar Tero. Sin moped hade han tagit ombord på båten.

Knepig situation vid luckan

Ombuden fortsätter sin resa med sina fortskaffningsmedel mot hamburgerrestaurangen.

– Vaddå, en fara för säkerheten? frågar Marko vid bilfilens lucka.

– Från den här luckan kan vi sälja endast åt bilburna kunder, informerar den vänliga anställda vid hamburgerrestaurangen, och instruerar att mopeden och sparkbrädet skall parkeras.
Ombuden har igen hamnat i en knepig situation. Kanske man i detta arbete i alla fall förväntas ha bil.

– Voi sjutton också att bilen skulle krångla just idag, utbrister Tero och funderar samtidigt och det av detta följer någon bestraffning för att arbetsuppgifterna inte blivit gjorda. Verksamhetsledaren som ju sade att möteskaffet skulle köpas till följande ombudsmöte.

– Man skulle säkert behöva lägga till kraven för detta arbete användande av egen bil, så att man kan hålla möten, funderar Marko

– Under vilka förutsättningar kan arbetsgivaren kräva användande av egen bil i diakoni- och ungdomsarbete, frågar Tero, och berättar att han sett flera arbetsplatsannonser, i vilka man har krävt körkort och egen bil.

– Duger det med vilket som hels fordon som är registrerat? Måste det finnas plats för många i bilen, eller räcker det med en liten bil med två sitsar, funderar Marko.

Det verkar som om man igen måste se sig om efter ett nytt ombud.

Tässä taitaa olla taas edessä asiantuntijan etsiminen.


Experten svarar

Advokat Maarit Engström, vilka tilläggskrav kan arbetsgivaren kräva i en arbetsplatsannons, förutom behörighetsvillkoren?

– Enligt kyrkolagen skall den som anställs ha en särskild behörighet eller behörighet som arbetsgivaren fattar beslut om. Behörighetsvillkor kan läggas till stadgar, då en man inrättar en befattning eller med andra beslut. Sådana kan vara t.ex. språkkrav, rätt att framföra fordon eller någon annan specialkunskap.

Kan arbetsgivaren ändra på speciella behörighetsvillkor?
– Arbetsgivaren kan höja på kraven för behörighet, men inte sänka kraven. Detta gäller både för enskilda tjänster och för kombinationer av tjänster, då den som väljs till tjänsten skall kunna uppvisa behörighet för båda tjänsterna skilt.

Typiskt är att arbetsgivaren i annonseringen berättar att någon särskild tilläggsutbildning är önskad, men det binder inte arbetsgivaren så att kraven leder till att antalet potentiells sökande är väldigt få.

I en del annonser om tjänster sägs det att en förutsättning för att få tjänsten är att man har körkort och ibland krävs också egen bil. Kan kräva detta av den som söker tjänsten?

– Rätt att köra kunde enligt mig vara ett exempel på ett behörighetsvillkor som arbetsgivaren kan kräva när tjänsten inrättas, något man kan förutsätta. Rätt att framföra fordon är en egenskap som man genom utbildning kan få. En bil, å andra sidan är en egendom. Det skulle då vara bättre om arbetsgivaren formulerade sig så att möjlighet att använda egen bil ses som en fördel.

Vad händer ifall den som blivit vald till tjänsten i något skede beslutar att hen inte mera vill använda egen bil i för tjänsteärenden? Eller ifall den egna bilen går söder, och man inte har råd att köpa en ny?

– I sådana fall måste arbetsgivaren komma med andra lösningar på hur man kan sköta arbetet. Negativa följder för tjänsteförhållande skall det inte få bli. Inte heller om man tillfälligt mister körrätten för det leda till förtretligheter. Av detta finns ett färskt beslut från högsta förvaltningsdomstolen, enligt vilket en stad inte fick avsätta en brandman från sin tjänst trots att han fått körförbud i en månad p.g.a. böter för överhastighet. Rätten ansåg att en kort körförbud, i detta fall, inte var en sådan orsak att brandmannen inte skulle kunna sköta sitt arbete på ett sakligt sätt, trots att BC-körkort var ett behörighetsvillkor för tjänsten.

Text Tero Fleminch och Marko Pasma
Bild Ilari Huhtasalo