Osastotoiminta vahvistaa yhteenkuuluvuutta

0
1159

Diakoniatyöntekijöiden Liitolla on alueellisia osastoja yhteensä 29. Osastojen tehtävä on yhdistää alueen diakoniatyöntekijöitä ja tarjota tukea työelämään. Osastot myös vaikuttavat diakonian virkojen säilymiseen ja siihen, että avautuvat diakonian virat täytetään.

Osastotapahtumien tärkeä tehtävä on kutsua ja tutustuttaa uusia diakoniatyöntekijöitä mukaan liiton toimintaan. Yhteiset tapaamiset ovat jäsenille tärkeitä. Varsinkin yksin työtä tekeville osastotapaaminen mahdollistaa asioiden jakamisen ja kollegiaalisen tuen. Tapaamisilla on monia muitakin merkityksiä, ja jokaisella on tapaamisille omia odotuksia.

Elokuun jäsenkirjeessä oli pieni kysely osastotoiminnasta. Kyselyssä arviointijaksoksi oli valittu pari viime vuotta pois lukien koronakevät, jonka aikana kokoontumisia ei järjestetty.

Kyselyyn vastanneista 15 prosenttia ilmoitti osallistuvansa aina osaston kokoontumisiin. Vajaa puolet kertoi osallistuvansa kokoontumisiin lähes aina ja satunnaisesti osallistuvia oli saman verran. Muutama vastaaja ilmoitti, että ei ollut osallistunut tapaamisiin tarkastelujakson aikana kertaakaan esimerkiksi perhevapaan vuoksi.

Osallistumisen esteistä merkittävin syy oli välttämättömät työtehtävät, jonka ilmoitti lähes puolet vastaajista. Kolmannes ilmoitti syyksi, että ajankohta ei sopinut ja noin viidennes vastasi, että ei vain tullut lähdettyä. Muutamia vastauksia tuli kysymyksiin liian pitkästä välimatkasta tai siitä, että ohjelma ei kiinnostanut.

Noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi osastotapaamisten tärkeäksi tai melko tärkeäksi merkitykseksi sen, että tapaamiset vahvistavat yhteenkuuluvuutta muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Lähes yhtä tärkeänä syynä pidettiin sitä, että osaston kokouksissa käsitellään työ- ja virkaehtosopimukseen liittyviä asioita. Kahdeksan kymmenestä piti tärkeänä myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä sisältöjä sekä virkistysohjelmaa. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta jakaa asioita kollegoiden kesken sekä tapaamisessa saatavaa hengellistä tukea.

Kysymykseen siitä, mikä tekisi tapaamisista vieläkin houkuttelevampia, eniten toiveita tuli koulutuksellisista aiheista ja asiantuntijaluennoista. Toiveita oli myös ajankohdista ja välimatkojen huomioimisesta. Muutamissa vastauksissa toivottiin myös parannuksia tiedottamiseen, jotta tapahtumat olisivat tiedossa ja hyvissä ajoin. Vapaissa vastauksissa lähetettiin kiitoksia osastojen vastuunkantajille. Kiitos kaikille toimijoille!

Kiitos myös kaikille kyselyyn vastanneille. Vastauksissa on vielä paljon ammennettavaa osastotoiminnan kehittämiseksi. Tuloksia hyödynnetään osastotoimijoiden koulutuspäivässä ja myös liiton toiminnan suunnittelussa.

Teksti Tiina Laine