Diakonian tutkimuksen seura yhdistää tutkijat ja työn kehittäjät

0
1007

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) vahvistaa ja kokoaa eri tieteenaloille levittäytynyttä diakonian tutkimusta yhdistämällä diakonian tutkijoita, diakonian tutkimustiedosta kiinnostuneita sekä diakonia-alan toimijoita.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton (DTL) jäsenet voivat halutessaan saada Diakonian tutkimuksen seuran (DTS) jäsenyyden maksuttomana jäsenetuna ilmoittamalla siitä liiton toimistoon. Seuran jäsenet ja DTL jäsenedun tarjoajana mahdollistavat Diakonian tutkimuksen seuran toiminnan jatkuvuuden, sillä seuran pienimuotoinen talous on riippuvainen jäsenmaksuista. Tieteellisen seuran toimintamuotojen ytimenä on keskustelu tutkitun tiedon pohjalta.

DTS on vuodesta 2004 alkaen julkaissut Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Se toimii diakonian alan tutkimusartikkeleiden tärkeänä julkaisukanavana. Sisältöä täydentävät keskustelupuheenvuorot ja kirja-arvioinnit. Aikakauskirjan arkisto löytyy seuran sivuilta, dts.fi.

DTS-jäsen saa painetun aikakauskirjan kotiin kuljetettuna. Jäsen on mukana monitieteellisessä ja monialaisessa yhteisössä, joka tarkastelee nykyisyyttä ja mennyttä, teoreettisia lähestymistapoja ja elettyä elämää erilaisilla rajapinnoilla.

Kahden vuoden välein DTS, DTL, DIAK ja KDS (ja Kirkon tutkimuskeskus) tuottavat yhteistyössä Diakoniabarometrin, joka kartoittaa diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja tuo esiin hiljaisia signaaleja ”ruohonjuuritasolta”. Barometriraportit vuodesta 2013 alkaen löytyvät evl.fi/plus -sivustolta.

Vuosittain marraskuussa järjestetään Diakonian tutkimuksen päivä (v. 2020 Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä), jossa luentojen ja tutkimusesittelyjen lisäksi julkistetaan Sivellin-palkinto. Sivellin-opinnäytetyöpalkinnossa keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa.

Diakonian tutkimuksen seurana iloitsemme kollegiaalisista suhteista sisarseurojen kanssa. Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran kanssa järjestämme jo toistamiseen yhteisen tutkimuksen päivän. Lisäksi tänä vuonna DTS oli yksi monista Teologian ja uskonnontutkimuksen päivien järjestäjistä. Pienehköillä tieteellisillä seuroilla on kullakin oma tärkeä paikkansa. Sen lisäksi on hedelmällistä, että käymme vilkasta vuoropuhelua myös yhdessä.

Titi Gävert
Diakoni, teologi, 
sosiaalitieteiden väitöstutkija,
diakonian kehittämisen 
asiantuntija, Kirkkohallitus (vv.)
diakonian tutkimuksen seuran hallituksen jäsen