Får man ta kniven av en lägerdeltagare?

0
1006

När lägerdeltagarna spelar fotboll sticker en av deltagarna hål på bollen med en fällkniv som hen har med sig hemifrån. Vad får den anställda göra?

Arbetstagaren hör hur lägerdeltagaren visar fällkniven och berättar för sina kompisar hur hen med bara ett stick fick hål på bollen. Den anställda ber lägerdeltagaren att ge kniven till hen. Men, lägerdeltagaren struntar i det och lyssnar inte, utan sticker ner kniven i fickan och säger ”Härifrån tar du inte den!”.

Den anställda blir kvar och funderar på alternativ. Hen besluter sig för att inte nu göra någonting, men ifall lägerdeltagaren ännu fortsätter sitt hotfulla beteende, kalla polisen till platsen.

Det är inte möjligt att granska lägerdeltagares egendom utan deltagarens tillstånd, trots att den anställda har märkt att deltagaren i sin ryggsäck har vassa föremål, alkohol eller tobaksprodukter.

Man måste få ett äkta tillstånd av lägerdeltagaren

Den anställda skall alltså be deltagaren att ge bort föremålet eller rusmedlet. Ifall deltagaren inte går med på detta finns det endast två möjligheter, antingen be deltagarens avlägsna sig från platsen eller att tillkalla polis. Den anställda kan inte konfiskera någonting. Men andra ord får den anställda inte ”kroppsvisitera” någon, det får endast polisen göra.

Situationen är på denna punkt helt olik hur det är i skolan, där får rektorer och lärare nuförtiden, under vissa omständigheter, göra så under strikt begränsade former.

Den anställda på ett läger får undersöka lägerdeltagarens fickor eller väskor endast med deltagarens tillstånd. Och också då måste man klargöra för deltagaren att detta är helt frivilligt och ifall hen nekar det kommer det inte att leda till några konsekvenser för deltagaren.

Lägerdeltagarens tillstånd skall vara äkta och övervägt. Detta bör den anställda fästa uppmärksamhet vid, eftersom unga lägerdeltagare kanske inte vågar uttrycka sin åsikt i en motsvarande situation.

Samma principer gällande nekande till att genomsöka lägerdelatages saker gäller också ifall deltagaren är myndig.

Vem ansvarar för säkerheten?

I en motsvarande situation kan det vara nödvändigt att avbryta lägret för den som är en säkerhetsrisk. Det är också bra att redan före lägret säkerställa att alla deltagare är medvetna om förfaringssättet.

För läger och urfärder bestäms alltid en myndig säkerhetsansvarig som ansvara för säkerheten. Det är viktigt att den säkerhetsansvariga har tillräckliga kunskaper i säkerhetsfrågor.

Huvudregeln är att den som är ansvarig för program och säkerhet är en av församlingens anställda, särskilt när det gäller läger och utfärder för barn.

För övriga, och tillfälliga lösningar, svarar kyrkoherden. Kyrkoherden är den som alltid i sista hand ansvarar för säkerheten vid all verksamhet inom församlingen.

Du kan sända aktuella juridiska frågor till adressen tiina.laine@dtl.fi eller arja.lusa@knt.fi 

Text Jouni Heino