Kertapalkkio – palkitaan kerran mutta toivottavasti kunnolla

0
1798

Kertapalkkio on yksi virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkitsemismuoto. Kertapalkkion maksaminen on mahdollista kunnan ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen piirissä työskenteleville. Työntekijälle tai työntekijäryhmälle voidaan maksaa kertaluonteisesti palkkio, kun työnantaja pitää sitä tarkoituksenmukaisena. Kertapalkkio on sananmukaisesti kertasuoritus eli sitä ei makseta säännöllisesti eikä se ole varsinaista palkkaa.

Kertapalkkio on työnantajan nopea palkitsemismuoto. Palkkion maksamisesta ei käydä paikallisia neuvotteluita eikä sitä voi anoa. Päätös kertapalkkion maksamisesta on täysin työnantajan harkinnassa. Sen käyttäminen on hyvää työnantajapolitiikkaa.

Palkkion maksamisen perusteista ei ole sopimuksessa ohjeita vaan paikallinen työnantaja määrittelee ne paikallisesti ja tapauskohtaisen harkintansa mukaan. Jos kertapalkkiota käytetään työpaikalla yleisesti, sen maksamisen perusteet on tarkoituksenmukaista selvittää yhteisesti henkilöstöedustajien kanssa. Työnantajan palkitsemisen myönteisiä vaikutuksia työyhteisössä heikentää, jos palkitseminen näyttäytyy epäjohdonmukaisena ja tiettyä henkilöä tai henkilöstöryhmiä suosivalta.

Nopeudella tarkoitetaan sitä, että se tulee maksaa viivyttelemättä palkkion maksamisen perusteen tultua selville. Nopeuteen kuuluu myös tsemppaava näkökulma. Palkitsemisen peruste voi olla kannustava ele työnantajalta hyvästä ideasta, erityisestä ponnistuksesta tai yhteistyötä edistävästä toiminnasta. Palkitsemisen perusteen ei tarvitse olla päättynyt, kun se maksetaan.

Kertapalkkion suuruutta ja muotoa ei ole sopimuksella rajoitettu. Palkkion maksaminen voi olla euromääräinen rahapalkkio tai palvelun tai tuotteen maksaminen. Kertapalkkion rahallista arvoa ei myöskään ole määritelty. Palkitsemisen tulisi olla oikeassa suhteessa siihen mistä palkitaan. Hyvää tarkoittava, mutta huonosti hoidettu tai alimitoitettu palkkio kääntyy itseään vastaan.

Julkisen sektorin työpaikoilla palkitseminen on vielä melko harvinaista toisin kuin yksityisellä sektorilla. Palkitsemista toki tapahtuu, mutta se on usein koko työyhteisöä palkitsevaa, kuten jouluateria tai lehtitilaus. Väheksymättä näiden merkitystä, niissä yksilön tai tiimin erityisen hyvä suoriutuminen jää sivuosaan, kun kiitoksen kohteena on koko työyhteisö.

Vaikka työnantaja päättää palkkionmaksamisesta, voi esimies esittää sitä työnantajalle. Kertapalkkiolla ei korvata suorituslisää tai muuta palkkausjärjestelmän mukaista palkkaa. Sillä ei korjata palkkausjärjestelmän soveltamisen virheitä tai korvata järjestelmän mukaisia korvauksia. Kertapalkkio on työnantajan myönteinen palaute hyvästä työstä tai toiminnasta. 

Teksti Arja Lusa