Kohti parempaa työelämää

0
1052

Eettinen kuormitus on psykososiaalisen kuormituksen osa-alue. Käsite on uusi ja tullut tutkimuskohteeksi Suomessa viime vuosina. Eettisellä kuormituksella tarkoitetaan työelämän tilanteita, joissa työntekijälle syntyy ristiriita ihanteiden ja mahdollisuuksien välillä. Työntekijä tuntee eettistä kuormitusta, kun työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa ei voi toimia ammattieettisten ohjeiden mukaan tai havaitsee, että muut toimivat epäeettisesti. Eettisestä kuormituksesta on kyse, kun huomaa ristiriidan julkilausuttujen tavoitteiden ja toteutuneen käytännön välillä. Siitä on kyse, kun puutteellisten resurssien vuoksi ei voi tehdä työtään yhtä hyvin kuin haluaisi. Tai kun jatkuvasti tuntee epävarmuutta, mikä olisi oikea toimintatapa jossain tilanteessa.

Työelämän eettinen kuormitus tunnistetaan monissa ammateissa ja kaikilla työpaikoilla. Sopiva kuormitus edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti kehen tahansa työntekijään. Haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä eikä vain reagoida seurauksiin. Eettinen kuormitus on työturvallisuusriski, siksi sen olemassaoloon on syytä kiinnittää huomiota ja pyrkiä poistamaan se riskitekijänä siinä missä muutkin vaaratekijät.

Tämän ovat huomanneet erityisesti 30-40-vuotiaat työntekijät. Heillä on jo työkokemusta, mutta he jäävät usein yksin ammatillisten kysymysten ja kehittämisajatusten kanssa. Valmiutta työelämän muutoksille olisi, mutta perinteeseen tukeutuva säilyttävä toiminta- ja johtamiskulttuuri ei anna sille tilaa.

Eettisen kuormituksen aiheiden ja kysymysten pariin ei tarvitse jäädä yksin. Kirkko työnantajana tarjoaa asioiden käsittelyyn Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen. Kun verkkovalmennus otetaan tiimin ja työyhteisön käyttöön, se edistää vuoropuhelua ja vahvistaa luottamusta. Luottamus on perusta, jonka pohjalta myös työntekijä voi turvallisesti keskustella omaan työhön liittyvistä eettisen kuormituksen kokemuksista.

Arja Lusa

toiminnanjohtaja, KNT

arja.lusa@knt.fi