Lähde oppimaan tulevaisuuden taitoja

0
976

Kiinnostaako itseohjautuvuuden tai vuorovaikutustaitojen kehittäminen? Kaipaako työporukka vinkkejä sujuvaan etätyöhön? Työelämässä tarvittavia taitoja voi nyt opiskella verkkovalmennuksessa.

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennukseen osallistuminen on enemmän tahdosta kuin rahasta kiinni, sillä valmennus on maksutonta. Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Oili Marttila suosittelee osallistumaan valmennukseen porukalla. Siten siitä saa enemmän irti ja yhteinen vuoropuhelu sekä luottamus kehittyvät.

Kirteko-hankkeen takana ovat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääsopijaosapuolet.

– Nyt jatketaan Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa käynnistettyä yhteistyötä, jolla on innostettu ja kannustettu kehittämään tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hankkeen osapuolet ovat mukana hallitusohjelmaan perustuvassa TYÖ2030 -ohjelmassa, jossa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin, Marttila valaisee.

– Yhteiseen vuoropuheluun satsaaminen on tärkeää työelämän jatkuvan muutoksen vuoksi. Sitä tarvitaan myös edistämään selviytymistä ja nousua koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista.

Osallistujat puhuvat

Valmennuskokonaisuus on Marttilan mukaan suunniteltu siten, että sen voi käydä läpi työyhteisön määrittämällä tahdilla ja valitsemassa järjestyksessä. Valmennuksen voi suorittaa kokonaisuudessaan tai vain osittain.

– Verkkovalmennus on oikein joustava tapa oppia yhdessä. Etätyöolosuhteetkaan eivät kokemuksemme mukaan ole ongelma, Marttila sanoo.

Osallistujat saavat itse laatia aikataulunsa, sopia sisällöistä ja mukaan otettavista moduuleista.

– Työyhteisöjen tarpeet ja tilanteet ovat hyvinkin erilaisia. Yhteistä prosessia voi auttaa, jos joku porukasta nimetään prosessin peräänkatsojaksi eli oppimisagentiksi.

– Lisäksi yhteisen prosessin rakentamisessa auttaa Sakasti-intrasta ja oppimisalustalta löytyvä oppimisagentin manuaali. Tarkoitus tässä hankkeessa on, että voidaan käydä yhteistä vuoropuhelua työstä ja työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Ja että kaikilla on mahdollisuus osallistua omalla työpaikallaan.

Työpaikkojen välisellä vuoropuhelulla ja verkostoitumisella on ollut tärkeä asema Kirtekossa aikaisemminkin. Käytäntöä jatketaan tänä vuonna, kun työantajan ja työntekijöiden edustajat kohtaavat Kirteko-tapaamisten neljässä webinaarissa ja päätösgaalassa.

Työpaikan menestystarina

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Arja Lusa muistuttaa työelämän jatkuvasta muuttumisesta. Hänen mukaansa tulevaisuuden työelämätaitoja tarvitaan nyt – ja varmasti myös tulevina vuosina.

– Korona on jo pakottanut moniin muutoksiin, joiden ajateltiin tapahtuvan hitaasti ja hallitusti ajan kanssa. Siksi on tärkeää käydä yhteistä keskustelua työstä ja sen vaatimuksista sekä oman työyhteisön toiminnasta ja kehittää sekä omia että työyhteisön työtapoja vastaamaan modernin työelämän haasteisiin.

– Lähde oppimaan taitoja, joita nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Työpaikkasi menestystarina rakentuu siitä, että työn muutos rakennetaan yhdessä.

5 KIRTEKO-TAPAAMISTA

Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä

Kirkon työelämän muutosta pääsee tarkastelemaan viidessä tapaamisessa tämän vuoden aikana. Tavoitteena on jakaa ideoita ja oppimiskokemuksia sekä hahmotella kirkon työpaikkojen kestävää työelämän tiekarttaa. Kohtaamisissa luodaan yhteistä tilannekuvaa, tunnistetaan voimavaratekijät ja sudenkuopat sekä arvioidaan koronan vaikutusta.

Kirteko-webinaarit

16.4.2021 klo 12–14, kirkon työyhteisöjen tila

23.4.2021 klo 12–14, kirkon toiminta ja tehtävät

28.5.2021 klo 12–14, resurssit:  talous, henkilöstö, kiinteistö

24.9.2021 klo 12–14, digitalisaatio ja sen mahdollisuudet

Kirteko-gaala (livenä)

29.10.2021 klo 12–16, Helsinki

Teksti ja kuvat Hannu Keränen