Saako leiriläiseltä ottaa veitsen pois?

0
946

Leiriläisten pelatessa jalkapalloa eräs leiriläisistä puhkaisee pallon kotoaan mukaansa ottamallaan linkkuveitsellä. Mitä työntekijä saa tai ei saa tehdä?

Työntekijä kuulee ja näkee, miten leiriläinen esittelee linkkuveistään ja kertaa kavereilleen, kuinka hän puhkaisi pallon vain yhdellä veitsen iskulla. Työntekijä pyytää leiriläistä luovuttamaan linkkuveitsen hänelle. Leiriläinen ei tätä kuitenkaan tee, vaan työntää linkkuveitsen taskuunsa ja tokaisee: ”Täältä sinä et tätä saa ottaa!”.

Työntekijä jää pohtimaan vaihtoehtoja. Hän päättää, että nyt ei tehdä mitään, mutta mikäli leiriläinen vielä jatkaa uhkaavaa käytöstään, paikalle pitää kutsua poliisi.

Leiriläisen henkilökohtaisen, häiriötä tai vaaraa aiheuttavan omaisuuden tarkastaminen ei ole mahdollista ilman leiriläisen lupaa, vaikka työntekijä olisikin huomannut, että leiriläinen säilyttää repussaan esimerkiksi teräasetta, alkoholia tai tupakkatuotteita.

Leiriläiseltä on saatava aito suostumus

Työntekijän tulee siis pyytää leiriläistä antamaan esine tai aine pois. Mikäli leiriläinen ei pyydettäessä näin tee, ainoiksi keinoiksi työntekijälle jää kehottaa leiriläistä poistumaan tilanteesta tai pyytää paikalle poliisi. Työntekijä ei voi esinettä takavarikoida. Toisin sanoen: työntekijä ei voi tehdä ”henkilöön kohdistuvaa etsintää”, vaan se kuuluu poliisille.

Tilanne on tällä kohtaa ratkaisevasti erilainen kuin koulussa, jossa tällainen menettely on määrätyin edellytyksin ja tarkoin rajatussa laajuudessa nykyisin mahdollista opettajalle ja rehtorille.

Vain leiriläisen antaman luvan perusteella työntekijä voi tutkia hänen taskunsa ja reppunsa. Leiriläiselle on tällöin selvitettävä, että tämä on täysin vapaaehtoista eikä kieltäytymisestä seuraa hänelle haitallisia seuraamuksia.

Leiriläisen antaman suostumuksen tulee olla aito ja harkittu. Tähän seikkaan on työntekijän kiinnitettävä huomiota, koska varsinkaan nuoremmilla leiriläisillä ei välttämättä ole uskallusta ilmaista tuollaisessa tilanteessa todellista tahtoaan.

Samat periaatteet henkilöön kohdistuvan etsinnän kiellosta ja leiriläisen suostumuksesta pätevät myös täysi-ikäisiin leiriläisiin.

Kuka vastaa turvallisuudesta?

Tämänkaltaisissa tilanteissa saattaa olla välttämätöntä keskeyttää turvallisuuden vaarantajan osallistuminen leirille. Jo ennen leirin alkua on syytä varmistaa, että kaikki osallistujat ovat käytännöstä tietoisia.

Leireille ja retkille määritellään aina turvallisuudesta vastaava täysi-ikäinen turvallisuusvastaava. Turvallisuusvastaavan on tärkeää olla riittävän perehtynyt turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Pääsääntöisesti leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi nimitetään seurakunnan henkilöstöön kuuluva työntekijä, erityisesti alaikäisten leirillä ja retkillä.

Kirkkoherra vastaa muista ratkaisuista ja esimerkiksi tilapäisistä sijaisjärjestelyistä. Hän vastaa viime kädessä seurakuntansa kaiken toiminnan turvallisuudesta.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen tiina.laine@dtl.fi tai arja.lusa@knt.fi 

Teksti Jouni Heino