Diakoni, delaktighet och möjligheter

0
882

– DOM second hand verksamhet, i vilken vi tillsammans kan skapa nya sätt att hjälpa och olika verksamhet för gemenskap, berättar välgörenhetsbutikens verksamhetsledare Mari Tuokkola från Uleåborgs kyrkliga samfällighet.

Tuokkola är till sin utbildning kyrkans ungdomsarbetsledare, socionom (YH) och teologie kandidat. Hon har basat för välgörenhetsbutikens verksamhet redan i åtta år.

– DOM når dem som inte annars är med i kyrkans verksamhet, preciserar Tuokkola.

Man har inom kyrkan redan länge försökt hitta metoder att nå unga vuxna.

– Enligt forskningen har kyrkans och de ungas värderingar aldrig någonsin varit så lika varandra, samtidigt som de aldrig varit så långt från varandra. Jag beslöt mig för att börja på något nytt och på det sättet föddes DOM-konceptet, berättar Tuokkola.

– Här kan vi erbjuda alldeles nya former för frivilligarbete, för moderna människor. Med oss har vi grafiker, fotografer, frisörer, teaterregissörer och modeller, vilka vill ge sin tid och sin yrkesskicklighet för att stöda människors välmående.

Olika former av stöd

En av DOMs mest betydande tankesätt är att förebygga att unga vuxna marginaliseras samt att ge stöd för att hitta en egen plats.

– Just nu arbetar hos oss åtta unga vuxna, gläder sig Tuokkola över.

För DOMs kunder är det viktigt att kunna köpa etiskt kvalitativa kläder och samtidigt göra gott. Av vinsten används hälften för kunderna och andra hälften går till välgörenhet samt för att garantera verksamheten.

– Vi lånar gratis ut kläder för bröllop, begravningar och fester samt för de gamlas dans. Denna tjänst har folk aktivt tagit i bruk. Vi donerar också mycket kläder gratis till sådana som behöver det, berättar Tuokkola.

DOM har också samarbetsparters utanför församlingarna, men man arbetar också tillsammans med församlingarnas olika inriktningar. Butiken besöks t.ex. varje vecka av en präst.

– Både ytligt samtal och djupare diskussioner hör till arbetsbilden. En kund sade att hen kommer hit varje vecka för att ladda batterierna efter en tung vecka.

Idéer av kunderna

DOMs kunder föreslår välgörenhetsmål, till vilka butikens vinst kunde riktas.

– Under den här våren förverkligar vi ett projekt, i vilket vi samlar in moderskapsförpackningar för cirkulation till mindre bemedlade familjer. På det sättet får de här familjerna både förpackningen och FPAs moderskapsersättning. Förpackningarna ges till lån för ett år och familjerna returnerar dem sedan när de inte mera behöver dem. Också detta koncept kom som en idé från en kund, berättar Tuokkola.

Tuokkola drömmer om att kyrkan i framtidenskulle ha en butikskedja för begagnade kläder.

– Det skulle vara fint att av DOM få en kedja som Fida eller Frälsningsarmen.


Vad då DOM?

•   DOM Second Hand är Uleåborgs Evangelisk-lutherska församlingars välgörenhetsbutik.

•   Hörnstenarna för DOMs verksamhet är etisk, ekologisk och välgörenhets verksamhet .

•   Till DOM kan man hämta för försäljning kläder, skor och smycken som är i bra skick.

•   Butikens adress i Uleåborg är Asemakatu 6, ingång från gården. Öppen onsdag-fredag kl. 12-18.

•   Närbutikens adress är: domsecondhand.fi 

•   Facebook, YouTube, Instagram och TikTok: DOM second hand 

Under våren samlade man in moderskapsförpackningar till mindre bemedlade familjer.

Text Eliisa Ala-Kuusisto

Bild Matleena Vartiainen