Ensimmäinen kerta vaatii hyvää valmistautumista

0
914

KNT:n valtuustovaalit pidetään 21.–28.3.2022. Vaaleilla valittu valtuusto päättää jäsenen kannalta tärkeimmistä liiton asioista, kutenjäsenmaksuista ja liiton strategiasta. Valtuusto myös valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. Olet varmaan yhtä mieltä siitä, että ei ole aivan samantekevää, kuka näitä päätöksiä on tekemässä. Olisitko se sinä?

Tulevat valtuustovaalit järjestetään ensimmäistä kertaa, koska nykyinen valtuusto valittiin viimeisessä vuosikokouksessa vuonna 2017. KNT:ssa ei ole valtuustovaaliperinnettä. Koko järjestelmä ja vaalikulttuuri on luotava alusta saakka.

Valtuustovaalit ovat jäsenen asia. Jäsenet valitsevat keskuudestaan valtuutetut äänestämällä. Ammattiliitto on yhdistys, jossa jäsendemokratia toimii vaalien kautta. Jokaisella jäsenmaksua maksavalla jäsenellä on äänioikeus. Liiton toimiston rooli on luoda tekninen toimintaympäristö vaaleille. Vaalit tullaan toteuttamaan sähköisesti. Jäsenille lähetetään sähköpostitse äänestyslinkki. Jäsenen hyvää vaaleihin valmistautumista on pitää huoli siitä, että jäsenrekisterissä on toimiva sähköpostiosoite. Vaalikelpoisia ovat jäsenet, joiden jäsenmaksut on maksettu vuoden 2021 loppuun saakka.

KNT:n vaaleissa on käytössä listavaali. Ehdokkaiden etsintä on alkamassa. Tämä tarkoittaa sitä, että juuri sinä voit asettua ehdolle. Jos päätät tehdä niin, keskustele aiheesta kahden muun jäsenen kanssa. Jos hekin ovat kiinnostuneita ehdokkuudesta, perustakaa oma valitsijayhdistys. Antakaa sille nimi ja lähtekää keräämään lisää ehdokkaita. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan kolme KNT:n jäsentä. Heistä yksi valitaan vaaliasiamieheksi, joka voi olla itsekin ehdokkaana. Vaaliasiamiehenä voi toimia myös asettumatta ehdokkaaksi. Vaaliasiamies on henkilö, joka toimittaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan ja ehdokaslistan vaalitoimikunnalle 14.2.2022 mennessä.

KNT:n valtuustovaaleissa vaalipiirinä on koko maa. Jäsen voi äänestää ketä tahansa minkä tahansa valitsijayhdistyksen ehdokasta. KNT-säännöillä on turvattu, että yksi jäsen jokaisesta hiippakunnasta saa edustajan valtuustoon.

Vaaleja varten luodaan vaalisivusto osoitteeseen www.knt.fi/valtuustovaalit. Vaalisivuston rakentaminen on käynnissä. Sivustolta löydät jo nyt ihmisiä, joihin voit olla yhteydessä henkilöistä, jotka etsivät ehdokkaita listalleen. Samasta osoitteesta löydät ohjeen valitsijayhdistyksen perustamisesta sekä äänestys- ja vaaliohjeen.

Teksti Arja Lusa